Φτάνουν πια οι κατά το δοκούν ερμηνείες και ενέργειες

Αθήνα 14- 4 -2021

Αρ. Πρωτ.: 61

Προς

                                 Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

Φτάνουν πια οι κατά το δοκούν ερμηνείες και ενέργειες

Είναι απαράδεκτο να πιέζετε με κάθε τρόπο τους συναδέλφους της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Π.Υ. Β.Τ. για να συντάξουν «εκθέσεις αξιολόγησης» ερμηνεύοντας κατά το δοκούν τόσο το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και τις σχετικές εγκυκλίους, όσο και την ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2 / 241 /524, 3949/30-3-2021 απάντηση του ΥΠΕΣ για το θέμα.

Το γεγονός ότι έχουν κριθεί άκυρες οι εκθέσεις, που κατέθεσε ο συνταξιούχος προϊστάμενος της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Π.Υ. Β.Τ. δεν σας δίνει το δικαίωμα να επανέρχεστε με το υπ’ αριθ. 283303/9-4-2021 έγγραφό σας και να τους ζητάτε εκ νέου την σύνταξη Έκθεσης και την Αξιολόγησή τους από τον ένα αξιολογητή.

Δεν μπορείτε να επιμηκύνετε αυθαίρετα τα προβλεπόμενα διαστήματα που έχουν τεθεί από τον ν. 4674/2020, όπου προβλέπεται ότι «Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, η προθεσμία της περ. α` της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 (Α` 33), όπως τροποποιείται με το άρθρο 51 του παρόντος, αρχίζει την 15η Ιουλίου 2020 και λήγει την 31η Ιανουαρίου 2021» και να στέλνετε έγγραφο στις 9-4-2021 και να ζητάτε να συνταχθούν εκθέσεις.

Δεν μπορείτε να μην διαβάζετε σωστά την ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 11/οικ.3938/ 4-3-2021 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, όπου προβλέπεται η ημερομηνία 09/04/2021 ως καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία «η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού διενεργεί τον έλεγχο εγκυρότητας των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης και καταχωρεί τις χειρόγραφες εκθέσεις αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου του έτους 2019» και να στέλνετε στους υπαλλήλους το υπ’ αριθ. 283303/9-4-2021 έγγραφο και να τους ζητάτε «Σύνταξη εκ νέου των εκθέσεων αξιολόγησης για τα έτη 2019 και 2020 σε έντυπη μορφή».

Δεν μπορείτε να μην ερμηνεύετε σωστά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες ρυθμίσεις ότι έχετε δικαίωμα να καταχωρήσετε χειρόγραφες εκθέσεις αξιολόγησης μόνο «για τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 παρ. 2γ του νόμου 4369/2016, καθώς και τις εκθέσεις αξιολόγησης που έγιναν έντυπα επειδή προέκυψαν αστοχίες ή λάθη στην ηλεκτρονική μορφή. Ειδικότερα, στην ηλεκτρονική εφαρμογή, θα καταχωρηθούν χειρόγραφες εκθέσεις αξιολόγησης: Α) στις περιπτώσεις αξιολογητών για τους οποίους, κατά τη διάρκεια της αξιολογικής περιόδου, λύθηκε η υπαλληλική σχέση – λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία – κι ως εκ τούτου, προέβησαν, ως όφειλαν, σε συμπλήρωση και υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης για τους υφισταμένους τους σε έντυπη μορφή πριν από την αποχώρησή τους. Β) …. Γ) στις περιπτώσεις των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης που κατά τον έλεγχο εγκυρότητας έχουν επισημανθεί ως μη έγκυρες – λόγω αστοχίας ή λάθους ….», δηλαδή για περιπτώσεις, που δεν συνάδουν με τη συγκεκριμένη.

Δεν μπορείτε να αγνοείτε σκόπιμα τις Δηλώσεις Αποχής από τις διαδικασίες της αξιολόγησης, που έχουν κατατεθεί από την συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων της συγκεκριμένης Δ/νσης και έχουν πρωτοκολληθεί αρμοδίως και με το υπ’ αριθ. 283303/9-4-2021 έγγραφό σας να τους ζητάτε να σας ξανακαταθέσουν εκθέσεις αξιολόγησης για τα έτη 2019 και 2020.

Φτάνει πια. Οι συνάδελφοι έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους και για τον νόμο της αξιολόγησης και για τα κριτήρια με τα οποία κρίνει ως άξιους η Περιφερειακή Αρχή.

Ας διατεθεί επιτέλους ο χρόνος όλων σε κάτι εποικοδομητικό…

Κοιν/ση

Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΠΑ Φτάνουν πια οι κατά το δοκούν ερμηνείες και ενέργειες

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Λανθασμένη αναφορά στην κοινοποιημένη οριστικοποιημένη κατάσταση υπαλλήλων άρθρου 88 του ν.3528/2007

Αθήνα 11- 4 -2021

Αρ. Πρωτ.: 60

Προς

                                 Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

Θέμα: Λανθασμένη αναφορά στην κοινοποιημένη οριστικοποιημένη κατάσταση υπαλλήλων άρθρου 88 του ν.3528/2007.

Σας αναφέρουμε ότι στην κατάσταση του άρθρου 88 του ν.3528/2007, που κοινοποιήσατε σε όλους της υπαλλήλους της Περιφέρειας αναφέρετε στις στήλες που αφορούν στον πλεονάζοντα χρόνο (χρόνο, μήνες, ημέρες) για την χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου του ν.4354/2015, ημερομηνία αναφοράς τις 31-12-2020 με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν λάθη στους υπολογισμούς.

Από όλη τη σχετική διερεύνηση προκύπτει ότι λανθασμένα έχει τεθεί η συγκεκριμένη ημερομηνία αναφοράς, αντί της ορθής, ότι ο πλεονάζον χρόνος έχει σημείο αναφοράς την ημερομηνία χορήγησης του μισθολογικού κλιμακίου σε κάθε υπάλληλο.

Παρακαλούμε για την άμεση διόρθωση και επαναποστολή της σχετικής κατάστασης.

Κοιν/ση

Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΠΑ ΓΙΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ

Αθήνα 11- 4 -2021

Αρ. Πρωτ.: 58

ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια όλων των συναδέλφων στην οικογένεια και τους οικείους της συναδέλφισσας Πανοπούλου Έλενας, που έφυγε από κοντά μας στα 46 της χρόνια, μετά από μια δύσκολη μάχη, που έδωσε.

Η συναδέλφισσα υπηρετούσε στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 13 Απρίλη, ώρα 10.30 στον Ιερό Ναό της Παναγίτσας και η κηδεία στο Νεκροταφείο του Αγίου Δημητρίου.

Θα την θυμόμαστε με αγάπη και εκτίμηση.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΠΑ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑΣ

Για άκυρες Εκθέσεις Αξιολόγησης υπαλλήλων Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Π.Υ. Β.Τ.

Αθήνα 11- 4 -2021

Αρ. Πρωτ.: 59

Προς

                                  Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

Θέμα: Για άκυρες Εκθέσεις Αξιολόγησης υπαλλήλων Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Π.Υ. Β.Τ.

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/241/524, 3949/30-3-2021 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών /Γενικής Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού /Δ/νσης Αξιολόγησης & Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλογής & Πειθαρχικών Θεμάτων που σας στάλθηκε με θέμα «Αξιολόγηση υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής» όπου μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι «Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και ιδίως σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω σχετικό, στην περίπτωση που ο εν λόγω προϊστάμενος έχει καταθέσει δεύτερη αίτηση παραίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του ΥΚ- θεωρείται ότι η υπαλληλική του σχέση έχει λυθεί αυτοδίκαια και έχει αποχωρήσει από την Υπηρεσία από την ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης και επομένως δεν δύναται να αξιολογήσει τους υφιστάμενους του μετά την ημερομηνία αυτή», παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα εξής:

Εάν ακυρώσατε τις Εκθέσεις Αξιολόγησης για τα έτη 2019 και 2020 των υπαλλήλων της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Π.Υ. Β.Τ., δεδομένου ότι όπως προκύπτει και από το υπ’ αριθ. 175974/3-3-2021 έγγραφό σας, ο εν λόγω Προϊστάμενος της Δ/νσης, περαίωσε όλη τη διαδικασία εκπρόθεσμα, όπως σας ενημέρωσε ο ίδιος στις 28-12-2020.

Εάν έχετε καταχωρήσει αρμοδίως εγγράφως και ηλεκτρονικά τα έγγραφα ακύρωσης κι αν τα έχετε συμπεριλάβει στους φακέλους των υπαλλήλων.

Πότε και με ποιο τρόπο θα ενημερώσετε τους υπαλλήλους της Δ/νσης.

Για όλα τις παραπάνω υπόχρεες ενέργειες, σας έχουμε ήδη ενημερώσει με το υπ’ αριθ. 354/23-12-2020.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΠΑ Για άκυρες Εκθέσεις Αξιολόγησης υπαλλήλων Δνσης Υγειονομικού Ελέγχου Β.Τ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

Αθήνα 94 -2021

Αρ. Πρωτ.: 58

Προς

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής

  1. Αγάκου Βάντα

2. Ανδρεαδέλλη Γιάννη

3. Δοξακίδη Σωτήρη

4. Ζαβερδινό Άλκη

5. Κοκοβιάδου Σωτηρία

6. Κοντούδη Κυριάκο

7. Κορκίδου Σωτηρία

8. Ντόντο Παναγιώτη

9. Παγανέλη Αριάδνη

10. Σαραντοπούλου Κάκια

11. Σπιθάκη Ειρήνη

12. Στεβή Ειρήνη

13. Γερακίνη Βασιλική

14. Κυριακόπουλο Γιώργο

15. Πνακά Χάρη

16. Στασινοπούλου Ιωάννα

17. Τσιλογεώργη Γιώργο

18. Φωτεινό Σταύρο

19. Κοκμοτό Ευθύμιο

20. Ιωακειμίδου Νικολέτα

21. Μπουκουβάλα Αχιλλέα

22. Πράσινο Ανδρέα

23. Κατούνη Κορνηλία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Καλείστε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και ώρα 9.30 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: presence.gov.gr, με θέματα:

1. Εξελίξεις – εκτιμήσεις, εργασιακά προβλήματα, οργάνωση δράσεων και παρεμβάσεων.

2. Οικονομικά.

3. Διάφορα.

Κοιν/ση

Η πρόσκληση κοινοποιείται και στις Τοπικές Διοικούσες των Παραρτημάτων του Συλλόγου, προκειμένου να συμμετέχουν στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΥΠΑ και να πραγματοποιήσουν τις δικές τους εν συνεχεία συνεδριάσεις.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΣ 16-4-2021

Αρέσει σε <span>%d</span> bloggers: