Εφαρμόστε τώρα τις δυνατότητες που σας δίνει η νομοθεσία για την νομική στήριξη και κάλυψη των υπαλλήλων της Περιφέρειας

Αθήνα  26 -10-2016

Αρ. Πρωτ.: 170

 Προς

                                   κα Περιφερειάρχη Αττικής

Εφαρμόστε τώρα τις δυνατότητες που σας δίνει η νομοθεσία για την νομική στήριξη και κάλυψη των υπαλλήλων της Περιφέρειας

Γνωρίζετε ότι το ζήτημα της νομικής στήριξης και κάλυψης των υπαλλήλων είναι σημαντικό και μεγάλο.

Πολύ συχνά, πολλοί συνάδελφοί μας και ιδιαίτερα όσοι χειρίζονται καταγγελίες πολιτών βρίσκονται αντιμέτωποι με διώξεις, για ζητήματα που άπτονται της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, χωρίς όμως αυτές να συνδέονται με καταγγελίες εκ μέρους της υπηρεσίας, που υπηρετούν.

Αρκετοί επίσης υποχρεώνονται να καταθέτουν στα κατά τοπους Ειρηνοδικεία και Εισαγγελικές Αρχές υπομνήματα κλπ.

Όλα αυτά κοστίζουν σε χρήμα, ταλαιπωρία και ψυχική οδύνη.

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και μάλιστα σε μια εποχή που ο μισθός μας δεν φτάνει να καλύψει ούτε βασικές μας υποχρεώσεις.

Για το πόσο επιπόλαια αντιμετωπίζεται το ζήτημα αυτό από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ενδεικτικό το εξής:

Στο Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΣ με τίτλο «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» περιλαμβάνεται στο άρθρο 21 ρύθμιση για την «Νομική στήριξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α.», η οποία είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που έχει ήδη ψηφιστεί από το 2011 στο άρθρο 51 του ν. 3979/ΦΕΚ 138 Α΄/ 16-6-2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»!!!

Παρ΄όλα αυτά μέχρι τώρα δεν εφαρμόζετε τίποτα, αν και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας όπως και σε Δήμους καλύπτουν τους συναδέλφους που ζητούν την νομική τους κάλυψη.

Ζητάμε να εφαρμόσετε αυτό που προβλέπεται από το συνδυασμό του άρθρου 51 του ν. 3979/2011 με το οποίο αντικαταστάθηκε η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 244 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 5 του ν.4071/2012, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του ν.3852/2010.

Δηλαδή μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς την περιφερειάρχη και ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής να γίνεται «κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της περιφέρειας και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία».

Θεωρούμε αγκαίο να στείλετε άμεσα τις απαραίτητες οδηγίες σε όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, προκειμένου να εφαρμοστούν τα παραπάνω (αίτηση υπαλλήλου προς τη Δ/νσή του, αίτημα της Δ/νσης του υπαλλήλου προς περιφερειάρχη, αίτημα περιφερειάρχη προς οικονομική επιτροπή για έγκριση δαπάνης, απόφαση έγκρισης οικονομικής επιτροπής κλπ).

Τέλος το Διοικητικό μας Συμβούλιο ζητάει επίσης από το Υπουργείο Εσωτερικών στο οποίο κοινοποιεί το παρόν την διεύρυνση της ρύθμισης αυτής, ώστε να καλύπτονται οι συνάδελφοι σε όλες τις σχετικές διαδικασίες και τα δικαστήρια (αστικά κλπ).

Κοιν/ση

Υπουργείο Εσωτερικών

α. Γραφείο Υπουργού

β. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

ΣΥΠΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΗ, ΩΡΑ 15.30 μ.μ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αθήνα  24 -10-2016

Αρ. Πρωτ.: 167

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΗ, ΩΡΑ 15.30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα συζητήσει στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 27 Οκτώβρη, το ζήτημα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα των υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής, μετά από αίτημα του Συλλόγου μας και σε συνέχεια της παράστασης διαμαρτυρίας, που οργανώσαμε και των σχετικών παρεμβάσεων μας.

Είναι γνωστό ότι τόσο η βαθμολογική αναγνώριση του ΠΔ 69/2016, όσο και  η μισθολογική αναγνώριση του ν. 4354/2015 (νέο μισθολόγιο) είναι κουτσουρεμένες και είναι μακριά από τις ανάγκες και τις διεκδικήσεις μας.

Το γεγονός ότι στο πρόσφατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εγκρίθηκαν «αναγνωρίσεις», κατά πλειοψηφία και παρά τις αρνητικές εισηγήσεις της Διοίκησης, μας ανοίγει το «δρόμο» για να διεκδικήσουμε την ολοκλήρωση των διοικητικών πράξεων, να διεκδικήσουμε πιο αποτελεσματικά την πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα.

Δυναμώνουμε τον αγώνα μας για να καταφέρουμε να αναγνωρίζεται η πρϋπηρεσία σε όλους τους εργαζόμενους, με όλες τις σχέσεις εργασίας, να γίνεται με απλές διαδικασίες και να αποκτήσει πλήρη και ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά, τόσο για την μισθολογική, όσο και για την βαθμολογική εξέλιξη, διεκδικούμε το «ξεπάγωμα» των μισθών μας, την κάλυψη των μισθολογικών μας απωλειών.

Συμμετέχουμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής,

την Πέμπτη 27-10-2016 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

 Οργανώνουμε την μαζική μας παρέμβαση.-

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

ΣΥΠΑ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 27-10-2016

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ, ΩΡΑ 8.30 π.μ.

Αθήνα   24-10-2016

Αρ. Πρωτ.:168

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ, ΩΡΑ 8.30 π.μ.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Σταθμός Μετρό Εθνικής Άμυνας)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 9 Νοέμβρη 2016, στις 8.30 π.μ. στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με θέματα:

  1. Εξελίξεις του προηγούμενου διαστήματος και οι παρεμβάσεις του Συλλόγου μας. Οργανισμός, Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τ.Α., αρμοδιότητες υπηρεσιών, ΣΣΕ, νέος συνδικαλιστικός νόμος, εργασιακά προβλήματα.
  2. Προγραμματισμός δράσης, παρεμβάσεων και κινητοποιήσεων.

Παρακαλούμε τους Διευθυντές όπως διευκολύνουν τους συναδέλφους – μέλη του Συλλόγου για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους.-

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

ΣΥΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 09-11-2016

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

http://www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα  24 /10 /2016

Αριθμ. Πρωτ.:102

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Στο στόχαστρο μπαίνουν και πάλι οι αγώνες των εργαζομένων. Σε προκαταρκτική εξέταση καλεί η Πταισματοδίκης Λάρισας τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις οδήγησης στις 17-6-2016, λόγω απεργίας-αποχής των συναδέλφων εξεταστών οδήγησης!!!

Σαν να μην φτάνει που έπρεπε να περάσουν έξι μήνες για να φέρει για ψήφιση η κυβέρνηση στη βουλή την τροπολογογία επαναχορήγησης της αποζημίωσης στους συναδέλφους εξεταστές υποψηφίων οδηγών, σαν να μην φτάνει που εργάστηκαν χωρίς αμοιβή για μήνες, τώρα τους «ζητάνε και τα ρέστα», γιατί δεν έσκυψαν το κεφάλι, γιατί διεκδίκησαν το αυτονόητο: να εργάζονται και να αμοίβονται.

Θα θέλαμε να μάθουμε ποιοι είναι οι «καλοθελητές», που ζήτησαν τη δίωξη των συναδέλφων, ποιες σκοπιμότητες υπηρετούν, να μας πουν ποιο είναι το παράπτωμα των συναδέλφων μας. Ότι αγωνίστηκαν ή ότι «πειθάρχησαν» στην συλλογική απόφαση της Ομοσπονδίας μας;

Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια ποινικοποίησης των αγώνων. Στεκόμαστε στο πλάι των συναδέλφων μας και απαιτούμε να σταματήσει κάθε ενδεχόμενο δίωξης.

Συνεχίζουμε να απαιτούμε να μην εκχωρηθεί με κανένα τρόπο το εξεταστικό έργο σε ιδιώτες και να επαναχορηγηθεί η αποζημίωση και στους συναδέλφους που εργάζονται για το λεγόμενο «βοηθητικό έργο».-

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ

Αθήνα   24-10-2016

Αρ. Πρωτ.:166

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Μία συνάδελφός μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και χρειάζεται τη στήριξή μας.

Στη δύσκολη κατάσταση, που βρίσκεται έχουμε χρέος να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας.

Για το σκοπό αυτό τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα συγκεντρώνουν τα χρήματα που ο κάθε συνάδελφος θα μπορέσει να προσφέρει.

Και ας μην ξεχνάμε όπως λέει και ο λαός «μικρή βοήθεια, μεγάλη σωτηρία»…

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΠΕ

Αθήνα 19-10-2016

Αρ. Πρωτ.:165

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΠΕ

 Σάββατο 22 Οκτώβρη, 9.30 το πρωί, στον Πολυχώρο «ΑΘΗΝΑΪΣ»

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας σας καλεί το Σάββατο 22 Οκτώβρη, 9.30 το πρωί, στον Πολυχώρο «ΑΘΗΝΑΪΣ» όπου θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), με θέμα την «Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Τόσο το θέμα (νέος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όσο και η χρονική στιγμή που αυτό εκτυλίσσεται, με την επίθεση στα εργασιακά και κοινωνικά μας δικαιώματα να συνεχίζεται αμείωτη, επιβάλει η παρουσία μας στην έναρξη των εργασιών, κατά την οποία θα γίνει και η παρέμβαση από μεριάς της ΟΣΥΑΠΕ, να έχει μαζικά και κινηματικά χαρακτηριστικά.

Ο νέος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, που προετοιμάζεται πυρετωδώς θα οξύνει τόσο τα εργασιακά μας ζητήματα, όσο και όσα αφορούν γενικότερα τη ζωή μας.

Περισσότεροι φόροι και χαράτσια, ιδιωτικοποιήσεις και ΣΔΙΤ, ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας και εργασιακές σχέσεις «λάστιχο» αποτελούν τις βασικές πλευρές που αποτυπώνονται στις εισηγήσεις των κυβερνητικών στελεχών.

Έχουμε ευθύνη να σταθούμε απέναντι από αυτές τις εξελίξεις και να προβάλλουμε τις δικές μας διεκδικήσεις.

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ & ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

Ραντεβού το Σάββατο στις 9.30 π.μ. στον Πολυχώρο «ΑΘΗΝΑΪΣ»

(Καστοριάς 34-36 Αθήνα-στάση μετρό Κεραμεικός)

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

ΣΥΠΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΠΕ

Κατάθεση αιτήματος για συζήτηση και λήψη απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο για το ζήτημα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Αθήνα    18 -10-2016

                                         Αρ. Πρωτ.: 159

Προς

                              τον Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Θέμα: Κατάθεση αιτήματος για συζήτηση και λήψη απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο για το ζήτημα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας.

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο αποφάσισε να σας ζητήσει να εισάγετε στη συνεδρίαση του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου προς συζήτηση και λήψη απόφασης το ζήτημα που απασχολεί εκατοντάδες εργαζόμενους – υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής και σχετίζεται με την πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους εκτός δημόσιου τομέα.-

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΣ

Αρέσει σε %d bloggers: