Αρχείο κατηγορίας ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΑΘΗΝΑΣ

Συγκρότησης σε σώμα της Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής Παραρτήματος Αθήνας του Σ.Υ.Π.Α.

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Συγκρότησης σε σώμα της Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής

Παραρτήματος Αθήνας του Σ.Υ.Π.Α.

Η εκλεγείσα από τις Αρχαιρεσίες της 27ης Νοεμβρίου 2018 Τοπική Διοικούσα  Επιτροπή του Παραρτήματος  Αθήνας του Σ.Υ.Π.Α., μετά από παραιτήσεις μελών, συγκροτήθηκε σε σώμα στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2018, ως εξής:

Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος:

Γραμματέας:

Ταμίας:

Μέλος:

Μέλος:

Μέλος:

Φιλιάδης Φίλιππος

Κροκίδα Σοφία

Μπουλταδάκη Έφη

Μηλιαρά Ρόζυ

Δήμητρα Περράκη

Ρηγόπουλος Γεώργιος

Κωνσταντινίδης Δημήτριος

Για την Τοπική Διοικούσα Επιτροπή Αθήνας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

τηλ: 6977327820

email: fili.fico@gmail.com

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗ ΕΦΗ

τηλ: 6973588020

email: boultadaki_thalia@hotmail.com

Συγκρότηση σε σώμα της Τοπικής Διοικούσας ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ εργαζομένων σε κτίρια του Κεντρικού Τομέα Αθηνών ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΩΡΑ 9.30 π.μ.

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα   22-02-2017

Αρ. Πρωτ.:1

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

εργαζομένων σε κτίρια του Κεντρικού Τομέα Αθηνών

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΩΡΑ 9.30 π.μ.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (Συγγρού 80-88)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

η Τοπική Διοικούσα του Παραρτήματος Περιφερειακών Ενοτήτων Αθηνών, σε έκτακτη σύγκλησή της στις 15.02.2017, σε συνέχεια σχετικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (αρ.πρωτ. 29/16.02.2017), αποφάσισε Έκτακτη Συνέλευση

των εργαζομένων στα κτίρια Συγγρού 80-88, Συγγρού 15, Σταδίου 60, Πολυτεχνείου 4, Παναγή Τσαλδάρη 15 και Κάνιγγος 20,

την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017, στις 9.30΄π.μ., στα γραφεία του Συλλόγου (Συγγρού 80-88),

για ενημέρωση, συζήτηση και προγραμματισμό δράσεων σχετικά με τη μεταστέγαση των αντίστοιχων Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε τους Διευθυντές όπως διευκολύνουν τους συναδέλφους – μέλη του Συλλόγου για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους.-

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΤΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΟΞΑΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΤ 02-3-2017

ΤΔΑθήνας ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

Λ. Συγγρού 80-88

11741 Αθήνα

Αθήνα 27-09-2016

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συγκρότησης σε σώμα της Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής Παραρτήματος Αθήνας του Σ.Υ.Π.Α.

Η εκλεγείσα από τις Αρχαιρεσίες της 9ης Δεκεμβρίου 2015 Τοπική Διοικούσα  Επιτροπή του Παραρτήματος  Αθήνας του Σ.Υ.Π.Α. στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2016,συγκροτήθηκε σε σώμα, ως κατωτέρω:

 

Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος:

Γραμματέας:

Ταμίας:

Μέλος:

Μέλος:

Μέλος:

Παναγιώτης Ντόντος

Νικολέτα (Λέτα) Ιωακειμίδου

Σωτήρης Δοξακίδης

Αντωνία Μούσιου

Δήμητρα Περράκη

Χάρης Πνακάς

Ιωάννα Στασινοπούλου

Για την Τοπική Διοικούσα Επιτροπή Αθήνας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΝΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΞΑΚΙΔΗΣ

ΤΔΑθηνας ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ