Αρχείο κατηγορίας ΟΣΥΑΠΕ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΙΚΡΟ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ – ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661

 Αθήνα, 29/8/2016

Αριθμ. Πρωτ. 72

                                                                                          ΠΡΟΣ :

 1. Υπουργό Εσωτερικών & Δ.Α.
 2. Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Δ.Α.
 3. Υπουργό Εργασίας

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΜΙΚΡΟ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ – ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Περιοριμένο αντίκρισμα για τους δημοσίους υπαλλήλους έχουν οι ρυθμίσεις για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους.

Πρώτα απ’ όλα χρειάζεται να τονίσουμε ότι η μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας, που προβλέφθηκε με το ν. 4354/2015 (νέο μισθολόγιο) παραπέμπεται στο 2018!!!  και αφορά μόνο την προϋπηρεσία σε ΝΠΙΔ, με εξαρτημένη σχέση εργασίας.  Με την προϋπόθεση μάλιστα ότι αυτά τα ΝΠΙΔ έχουν σήμερα την ίδια μορφή, το ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς, δεν έχουν ιδιωτικοποιηθεί ή δεν έχουν μετατραπεί σε Α.Ε. ή δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο (πχ ΟΤΕ)!!!

Η βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα, που προβλέφθηκε με το ν. 4369/2016 και εξειδικεύτηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 69/13-7-2016 δεν έχει καμιά  επίδραση στη μισθολογική κατάταξη, ούτε στον υπολογισμό των συντάξιμων ετών, αφού έχει αποσυνδεθεί ο μισθός από τον βαθμό (άρθρο 8 του ν.4354/2015).

Η βαθμολογική «αναγνώριση της προϋπηρεσίας  εκτός δημόσιου τομέα» επηρεάζει μόνο τη δυνατότητα λήψης θέσεων ευθύνης. Εξάλλου η στόχευση του ΥΠΕΣ είναι ξεκάθαρη. Θέλει να δώσει τη δυνατότητα κυρίως σε όσους προέρχονται εκτός δημοσίου τομέα να καταλάβουν θέση Γενικού Διευθυντή, Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα «αξιοποιώντας» την εκτός δημοσίου προϋπηρεσία τους.

Παρόλα αυτά, τόσο το Π.Δ. όσο και οι σχετικές εγκύκλιοι του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Δ.Α. έχουν δημιουργήσει στους υπαλλήλους μεγάλες δυσκολίες και προβλήματα στη διαδικασία αυτής της «κουτσουρεμένης» βαθμολογικής αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους, τόσο με τις προϋποθέσεις, που θέτει όσο και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

-Βάζει περιορισμό στα επτά χρόνια, που μπορεί ένας υπάλληλος να αναγνωρίσει

-Δεν αναγνωρίζει όλες τις μορφές εργασίας (πχ συμβάσεις έργου)

-Απαιτεί πληθώρα δικαιολογητικών, μερικά από τα οποία δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Σημειώνουμε ότι το ΙΚΑ έχοντας καταγεγραμμένα ηλεκτρονικά στοιχεία μετά τις 31/12/2001, καλεί τους υπαλλήλους για το προηγούμενο διάστημα να καταθέσουν μια λίστα παραστατικών στοιχείων (βιβλιάρια ατομικά, δελτία εισφορών, αποφάσεις Υ.Δ.Α.Α.Β.κλπ).

Επιγραμματικά αναφέρουμε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα, από τα οποία προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η προσκόμιση δικαιολογητικών και γενικότερα η αναγνώριση της εκτός δημοσίου προϋπηρεσίας :

 • Γεωτεχνικοί που ασκούσαν επάγγελμα το διάστημα πριν τις 30-6-2002, που δεν απαιτείτο η εγγραφή στο ΓΕΩΤΕΕ ούτε για τον ιδιωτικό ούτε για τον δημόσιο τομέα. Το ΓΕΩΤΕΕ δίνει βεβαίωση προϋπηρεσίας μόνο για το διάστημα για το οποίο το μέλος είναι εγγεγραμμένο σε αυτό, ανεξάρτητα εάν η μόνη προϋπόθεση για να εγγραφεί κάποιος στο επιμελητήριο είναι αποκλειστικά η απόκτηση του επίσημου πτυχίου (Ν.1474/1984).
 • Υγειονομικοί (κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, γιατροί, οδοντίατροι) και μηχανικοί – μισθωτοί πριν από το διορισμό τους – δεν μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση πληρωμής των ασφαλιστικών τους εισφορών, γιατί δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα μιχανογραφημένα στοιχεία.
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες, που ασκούσαν επάγγελμα σε περιοχές με χαμηλό αριθμό κατοίκων, όπου δεν ήταν υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΤΕΕΒΕ και επομένως σήμερα ο ΟΑΕΕ δεν μπορεί να τους χορηγήσει βεβαίωση ασφάλισης.
 • Εργαζόμενοι κατηγορίας ΔΕ – Διοικητικών Γραμματέων, που εργάζονταν πριν προσληφθούν στον δημόσιο ως υπάλληλοι γραφείου σε διάφορες εταιρείες οι οποίες σήμερα έχουν κλείσει. Από το ΙΚΑ δεν προκύπτει η ιδιότητα με την οποία εργάζονταν και ο ΟΑΕΔ και η Επιθεώρηση Εργασίας κρατούν στοιχεία μόνο για την τελευταία πενταετία.
 • Εργαζόμενοι διαφόρων κατηγοριών και κλάδων, για τους οποίους δεν προκύπτει από την βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα το είδος της απασχόλησης και οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονταν σήμερα έχουν κλείσει.
 • Εργαζόμενοι, που ενώ είχαν συναφή προϋπηρεσία με την θέση στην οποία διορίστηκαν, τώρα έχουν μεταταχθεί σε ανώτερη κατηγορία και δεν δικαιούνται αναγνώρισης (άρθρο 4 του ΠΔ 69/2016).

Ζητάμε την επίλυση όλων των παραπάνω προβλημάτων ώστε η αναγνώριση της προϋπηρεσίας  εκτός δημόσιου τομέα να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, με όλες τις σχέσεις εργασίας, να γίνεται με απλές διαδικασίες και να αποκτήσει πλήρη και ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά, τόσο για την μισθολογική, όσο και για την βαθμολογική εξέλιξη.-

Κοιν/ση

 1. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.
 2. ΕΝΠΕ
 3. Περιφερειάρχες
 4. Πολιτικά Κόμματα (πλην Χ.Α.)

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Κατάρτιση προϋπολογισμού των Περιφερειών έτους 2017 ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661

Αθήνα 29/8/2016

Αριθμ. Πρωτ.:73

                                                                                              ΠΡΟΣ

 1. Υπουργό Εσωτερικών & ΔΑ
 2. ΕΝΠΕ
 3. Περιφερειάρχες

 Κατάρτιση προϋπολογισμού των Περιφερειών έτους 2017

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η συνέχιση των περικοπών των ΚΑΠ και της κρατικής επιχορήγησης αποτυπώνεται για άλλη μια χρονιά στις βασικές κατευθύνσεις που δίνονται στις Περιφέρειες της χώρας για την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους για το 2017, μέσα από την Κοινή Απόφαση (οικ. 23977/22-7-2016) των Υπουργών Εσωτερικών & Δ.Α. και Οικονομικών.

Προϋπολογισμοί εναρμονισμένοι με τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής», δηλ. με τις κατευθύνσεις Ε.Ε και ΔΝΤ.

Μειωμένα κονδύλια για έργα, συνέχιση της απαγόρευσης των προσλήψεων, καθήλωση των μισθολογικών δαπανών, μείωση των δαπανών για μετακινήσεις, υπερωριακή απασχόληψη και συμβάσεις έργου, προώθηση της ανταποδοτικής και φορομπιχτικής πολιτικής για το λαό και γενικά η «περιοριστική πολιτική» αποτελούν το πλαίσιο, μέσα στο οποίο οι ΟΤΑ Β΄ βαθμού καλούνται να λειτουργήσουν για μια ακόμα χρονιά.

Η μισθολογική δαπάνη θα παραμείνει η ίδια με το 2016. Αυτό σημαίνει πως :

 • δεν προβλέπεται κάλυψη των μισθολογικών μας απωλειών (απώλεια 6 μισθών από το 2009 εως σήμερα),
 • θα συχιστεί η μισθολογική καθήλωση και το «πάγωμα» των μισθών μας, ανεξάρτητα ακόμα και από οποιαδήποτε αναγνώριση προυπηρεσίας, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων κλπ,
 • δεν πρόκειται να γίνει καμιά νέα πρόσληψη, ανεξάρτητα ακόμα και από τις τυχόν συνταξιοδοτήσεις.

Η δαπάνη για την μεταφορά μαθητών επίσης παραμένει ίδια. Κι αν λέει… απαιτηθούν μεγαλύτερες δαπάνες, τότε θα πρέπει αυτές να καλυφθούν από τα «λοιπά έσοδα» της κάθε Περιφέρειας, δηλ. από φόρους, τέλη, πρόστιμα, παράβολα και ότι άλλο συνιστά τα «ίδια» έσοδά της.

Με λίγα λόγια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ λέει συγκρατείστε, μειώστε τις δαπάνες «σε όσο το δυνατόν χαμιλότερα επίπεδα» και αν δημιουργείτε πρόσθετες δαπάνες, επιβάλλετε τέλη, παράβολα κλπ για τις καλύψετε.

Θύματα αυτής της πολιτικής παραμένουν οι εργαζόμενοι των Περιφερειών καθώς συνεχώς μειώνονται οι αποδοχές τους και χειροτερεύουν οι όροι εργασίας τους και γενικότερα οι εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, καθώς βλέπουν να υποβαθμίζεται συνεχώς η ζωή τους.

Διεκδικούμε:

 • Πλήρη κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των Περιφερειών με αύξηση της φορολόγησης του μεγάλου κεφαλαίου, αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας, κατάργησή του στα είδη πρώτης ανάγκης.
 • Εξασφάλιση από τον κρατικό προϋπολογισμό όλων των αναγκαίων λειτουργικών δαπανών και της μισθοδοσίας των εργαζομένων. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
 • Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για σύγχρονες υποδομές που να καλύπτουν όλο το φάσμα των προνοιακών, πολιτιστικών, αθλητικών κλπ αναγκών.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

 

 

Σχέδιο νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας»

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

http://www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661

                                                Αθήνα  27/8/2016

                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.:66

                     ΠΡΟΣ

 1. Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
 2. Υπουργό Εσωτερικών & ΔΑ
 3. Υπουργό Υγείας
 4. ΕΝΠΕ
 5. Περιφερειάρχες

Σχέδιο νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας»

Με την σφραγίδα του ΣΕΒ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΟΟΣΑ, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχωρά στην κατάργηση αδειών & ελέγχων

 

 

Με προειλημμένες αποφάσεις και μια προσχηματική διαβούλευση η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχωρά στο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας», δηλαδή σε νομοθετικές ρυθμίσεις που καταργούν τις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους επιχειρήσεων, που τις οδηγούν σε καθεστώς πλήρους «απελευθέρωσης».

Το Σχέδιο Νόμου, που έδωσε στη δημοσιότητα και εντάσσεται στις προαπαιτούμενες δράσεις που αφορούν στην ολοκλήρωση της πρώτης «αξιολόγησης» του 3ου μνημονίου έχει γραφτεί και με «το χέρι» του ΣΕΒ, του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αποτελεί εναρμόνιση με τις «ελευθερίες» της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Εξυπηρετεί μόνο τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Η κυβέρνηση στο όνομα της προώθησης της ανάπτυξης και του ελεύθερου ανταγωνισμού δίνει «γη και ύδωρ» στους επιχειρηματικούς ομίλους, καταργώντας ότι «άφησαν όρθιο» ανάλογοι νόμοι των προηγούμενων κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, όπως ο ν. 4262/2014, ο 4276/2014, ο ν. 3526/2007.  Συνεχίζει την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες.

Καταργεί την αρχή της προφύλαξης στον ευαίσθητο τομέα των τροφίμων, της πυροπροστασίας και του περιβάλλοντος. Απεμπολεί την ευθύνη του κράτους για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την αφήνει στα «χέρια» των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεωρώντας ότι ο ανταγωνισμός θα εξαλείψει και τους κινδύνους, που δημιουργούνται. Όμως από πότε το κυνήγι του κέρδους και η εξοικονόμιση δαπανών αφήνουν περιθώριο στην τήρηση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής και την διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας;

Η λογική που διαπνέει όλο το  σχέδιο νόμου είναι: δεν προσφέρουν τίποτα οι προληπτικοί έλεγχοι στην προστασία της Δημόσιας Υγείας, αποτελούν «βάρος», βάζουν εμπόδια στις επενδύσεις…, άρα δεν χρειάζονται!!! Οι αρμόδιοι δεν ζήτησαν ούτε καν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διατάξεων εκείνων…., με τις οποίες είχαν ήδη καταργηθεί οι αδειοδοτήσεις σε ορισμένα είδη μικρών και απλών επιχειρήσεων…., αν και έγιναν κάποιες συναντήσεις «επιτροπών» και υπηρεσιακών παραγόντων στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αν ζητούσαν την αξιολόγηση των προηγούμενων νομοθετημάτων θα έβλεπαν ότι η κατάργηση της αδειοδότησης και η επιβολή της γνωστοποίησης απέδειξε ότι δεν πληρούνταν στις περισσότερες των επιχειρήσεων ούτε οι βασικοί όροι υγιεινής καθώς και ότι το καθεστώς αυτό επιβάρυνε και δεν οφέλησε τις επιχειρήσεις αυτές, γιατί το κόστος των εκ των υστέρων διορθωτικών παρεμβάσεων είναι πολύ μεγαλύτερο…

Επιβεβαιώθηκε και με αυτόν τον τρόπο ότι οι διάφορες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίες γίνονται τις περισσότερες φορές για να συσκοτήσουν το προειλημμένο των κυβερνητικών επιλογών και αποφάσεων.

Το Σχέδιο Νόμου καταργεί την απαίτηση για αδειοδότηση σε μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων στους κλάδους της μεταποίησης τροφίμων και ποτών, στα καταστήματα «υγειονομικού ενδιαφέροντος», καθώς και στα τουριστικά καταλύματα. Πρόκειται για τους πρώτους τομείς, καθώς στη συνέχεια με νέα νομοθετήματα θα προχωρήσουν αντίστοιχες παρεμβάσεις σε τομείς όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, οι εξορύξεις, το σύνολο της μεταποιητικής δραστηριότητας, τα «έξυπνα» επιχειρηματικά πάρκα, οι λοιπές τουριστικές δραστηριότητες (μαρίνες, γήπεδα γκολφ) κ.ά. Αντιμετωπίζει την υγιεινή και ασφάλεια ως υποδεέστερο παράγοντα από τα οικονομικά δεδομένα μιας επιχείρησης.

Καταργεί ακόμα και την υποχρέωση για υποβολή γνωστοποίησης καθώς και Υπεύθυνης Δήλωσης του επιχειρηματία, ότι γνωρίζει τους όρους που πρέπει να τηρεί  και ότι τους τηρεί!!!

Για να δημιουργήσει δε την εντύπωση ότι δεν θα είναι ανεξέλεγκτα «τα πράγματα» δίνει την δυνατότητα στους αρμόδιους υπουργούς να θεσμοθετούν την ένταξη κάποιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο καθεστώς της γνωστοποίησης ή της έγκρισης, μόνον όταν δημιουργείται «κίνδυνος δημοσίου συμφέροντος»…

Καταργεί επί της ουσίας και τους ελέγχους των αρμοδίων υπηρεσιών, αφού με το άρθρο 13 προβλέπεται η απαίτηση έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό «της διεξαγωγής των ελέγχων, τα πιθανά πρότυπα διεξαγωγής ελέγχου τα οποία πρέπει να τηρούνται και τα υποδείγματα των εκθέσεων οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται…», το οποίο θα εκδοθεί…!!! Δεν είναι τυχαίο εξάλλου που με το ισχύον μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων (ν. 4354/2015) κατήργησαν τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις για τους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης που διενεργούσαν ελέγχους εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους.

Αντιμετωπίζει τους υγειονομικούς, κτηνιατρικούς, πυροσβεστικούς κλπ ελέγχους, τους υγειονομικούς και λοιπούς όρους και προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις ως γραφειοκρατικά εμπόδια, που εμποδίζουν τις επενδύσεις!! Οι ιδιες οι κυβερνήσεις, που θεωρούσαν αναγκαίο να έχουν λόγο οι Δημαρχιακές Επιτροπές (χορήγηση προέγκρισης) για το που μπορεί να ανοίξει ένα μπακάλικο ή ένα ψιλικατζίδικο, που για χρόνια ήταν απαραίτητη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να υπογράψει ένας δήμαρχος μια Άδεια Λειτουργίας, έρχονται και βάζουν στο ίδιο τσουβάλι αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες με τους αναγκαίους προελέγχους και ελέγχους των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα καταργούν όλα!!! Όλα για την  στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Δίνει την δυνατότητα να ανατίθεται η αρμοδιότητα των όποιων ελέγχων απομείνουν ως «φύλλο συκής» ή και άλλων αρμοδιοτήτων δημοσίων υπηρεσιών, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου!!!, απαξιώνοντας και με αυτόν τον τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα. Γι αυτό εξάλλου «σπρώχνοντας» τις αδειοδοτήσεις στα Επιμελητήρια (την πόρτα την άνοιξε ο ν. 3526/2007) η κυβέρνηση προωθεί και την αναθεώρηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας και την θεσμοθέτηση «υπηρεσιών μιας στάσης» για την ίδρυση επιχειρήσεων. Δηλαδή «Γιάννης θα κερνάει, Γιάννης θα πίνει»!!!  Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ΚΕΔΕ αντέδρασε κι εξέδωσε ανακοίνωση όχι όμως γιατί ενδιαφέρεται για την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά προκειμένου να διαμαρτυρηθεί γιατί « Η αφαίρεση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων θα προκαλέσει μεγάλη ζημία στα οικονομικά των δήμων, οι οποίοι ήδη έχουν υποστεί τεράστιες περικοπές». Όσο για την ΕΝΠΕ ούτε κουβέντα…

Μέχρι τώρα οι επαγγελματίες και οι μικρές κυρίως επιχειρήσεις έβρισκαν έναν σύμβουλο στις δημόσιες ελεγκτικές υπηρεσίες, που τους παρείχε δωρεάν οδηγίες, συστάσεις και συμβουλές, για να καταφέρνουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς θα οδηγούνται «υποχρεωτικά» και αυτοί να πληρώνουν μια πιστοποιημένη ιδιωτική εταιρεία παροχής συμβουλών, πιστοποιητικών κλπ, για να εξασφαλίζουν την απαραίτητη γνώση και τα αναγκαία νομιμοποιητικά έγγραφα. Αντί να είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους η διεξαγωγή των ελέγχων και η παροχή συμβουλών και οδηγιών μεταφέρεται στις ιδιωτικές εταιρείες. Αποκαλύπτεται δηλαδή πόσο προσχηματική και αντιφατική είναι η επιχειρηματολογία τους. Από τη μια επαίρονται ότι μειώνουν το χρόνο για την έκδοση άδειας, από την άλλη αυξάνουν το κόστος, έστω και έμμεσα, για την έκδοσή της. Φυσικά αυτό γίνεται σε βάρος των μικρών επιχειρηματιών, οι οποίοι θα επιβαρυνθούν με ένα κοστολόγιο που πολλοί απ’ αυτούς δεν θα μπορούν να αντέξουν. Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά, μέσα από τον ταξικό χαρακτήρα των μέτρων, ποιανού συμφέροντα εξυπηρετεί η κυβέρνηση.

Βέβαια από την άλλη, η τραγική κατάσταση του συνόλου των ελεγκτικών μηχανισμών, τόσο από πλευράς προσωπικού, όσο και των μέσων που διαθέτουν για να πραγματοποιήσουν με στοιχειώδη αξιοπρέπεια το έργο τους, δεν προδιαθέτουν θετικά για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Δεν είναι μυστικό, όπως καταγράφεται στον τύπο τουλάχιστον, η αύξηση των τροφιμογενών λοιμώξεων, ο μειωμένος αριθμός – σε σχέση με άλλες χρονικές περιόδους αλλά και με βάση τις πραγματικές  ανάγκες – δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων (π.χ πόσιμου νερού)  εξαιτίας παύσης λειτουργίας εργαστηριακών υποδομών (π.χ ΠΕΔΥ ΑΜΘ) και έλλειψης αναλωσίμων.

Προπαγανδίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης πως εναρμονίζει το καθεστώς της λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων και των ελέγχων με αυτό των άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών, αποσιωπώντας σκόπιμα, ότι όλα τα διατροφικά σκάνδαλα ξεκίνησαν από αυτές τις Ευρωπαϊκές Χώρες, που οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, που την σφραγίδα  την βάζει η κερδοφορία των επιχειρήσεων και όχι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι των Περιφερειών απορρίπτουμε αυτό το Σχέδιο Νόμου, το οποίο δεν παίρνει βελτίωση και ζητάμε:

-να παραμείνουν οι αρμοδιότητες στις Περιφέρειες

-να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε και οι αδειοδοτήσεις και οι έλεγχοι να    έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο, να γίνονται με «κωδικοποιημένες», σταθερές, διαφανείς διαδικασίες και να αποσκοπούν στην πρόληψη και την προστασία της Δημόσιας Υγείας και ασφάλειας των πολιτών

-να παρθούν μέτρα αναβάθμισης όλων των ελεγκτικών μηχανισμών.-

Κοιν/ση

 1. Πολιτικά Κόμματα (εκτός Χ.Α.)
 2. ΥΠΕΣ & ΔΑ : Επιτροπή για την Αναθεώρηση  του Θεσμικού Πλαισίου της Τ.Α.
 3. Διαβούλεση Σχεδίου Νόμου

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 ΟΣΥΑΠΕ ΓΙΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

http://www.osyape.gr

 Αθήνα, 24/8/2016

Αριθμ. Πρωτ.: 63

 ΠΡΟΣ: 1. Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης

 1. Υπουργό Εσωτερικών & Δ.Α.

κ. Κουρουμπλή Παναγιώτη

 1. Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Δ.Α.

κ. Βεναρδάκη Χριστόφορο

 Με τον «αραμπά» επείγουσες διαδικασίες

Σε συνέχεια του απαράδεκτου «μπλοκαρίσματος» των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΟΤΑ για έξι (6) μήνες συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε το ζήτημα με την ίδια τακτική.

Ενώ μετά την τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 4407/2016 έπρεπε να έχετε δώσει τις απαραίτητες εντολές να τρέξουν όλες οι διαδικασίες και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια να συσταθούν και να συγκροτηθούν σε όλους τους ΟΤΑ μέσα σε 30 ημέρες από την δημοσίευση του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, όπως εξάλλου εσείς ορίζετε, στο νόμο που εισηγηθήκατε και ψηφίσατε, βρισκόμαστε ακόμα στο «πουθενά».

Μπορούσε και μπορεί η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης να χαρακτηρίσει τις εισερχόμενες στο Εθνικό Τυπογραφείο Αποφάσεις Συγκρότησης Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΟΤΑ ως ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ για να δημοσιευτούν το συντομότερο δυνατό.

Αντ’ αυτού όμως εισερχόμενες στο Εθνικό Τυπογραφείο Αποφάσεις από τις αρχές Αυγούστου, δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, που από τις 5 Αυγούστου βρίσκεται στην αναμονή… Ποιος θα φταίει για την εκπρόθεσμη Συγκρότηση;

Πάντως όχι οι εργαζόμενοι οι οποίοι έξι μήνες τώρα περιμένουν για να συζητηθούν τα αιτήματά τους για άδειες, για αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας, για μεταπτυχιακά, μετατάξεις κλπ.

ΖΗΤΑΜΕ:

 • να δώσετε εντολή να δημοσιευτούν αμέσως ως επείγουσες οι σχετικές Αποφάσεις Συγκρότησης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΟΤΑ.
 • να προχωρήσετε σε νομοθετική ρύθμιση με την οποία όλα τα εκκρεμή αιτήματα των συναδέλφων, που θα δικαιωθούν και παράγουν οικονομικά αποτελέσματα, να ανατρέχουν από την ημερομηνία της αίτησης.

Κοιν/ση

 1. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
 2. Περιφερειάρχες της xώρας
 3. ΕΝ.Π.Ε.
 4. Σύλλογοι – μέλη ΟΣΥΑΠΕ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 24-8-2016

Γιά τα κρούσματα ελονοσίας: Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειών να σχεδιάζουν και να υλοποιούν έγκαιρα όλο το πρόγραμμα της καταπολέμησης των κουνουπιών

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

http://www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661

Αθήνα 22/8/2016

                                                                                          Αριθμ. Πρωτ.:61

                                                                                                                               ΠΡΟΣ

 1. Υπουργό Υγείας
 2. Υπουργό Εσωτερικών & ΔΑ
 3. ΕΝΠΕ
 4. Περιφερειάρχες

 

 

Στους αυξανόμενους κινδύνους με τα κρούσματα ελονοσίας η απάντηση είναι μια: Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειών να σχεδιάζουν και να υλοποιούν έγκαιρα όλο το πρόγραμμα της καταπολέμησης των κουνουπιών

 

Ενώ πληθαίνουν τα κρούσματα ελονοσίας στη χώρα μας και δώδεκα Δήμοι έχουν τεθεί σε «καραντίνα» και ενώ τα δημοσιεύματα για «συναγερμό» των Υγειονομικών Υπηρεσιών πυκνώνουν, τα αρμόδια Υπουργεία τηρούν «σιγήν ιχθύος» τόσο για τα αίτια και τους κινδύνους της Δημόσιας Υγείας, όσο  και για την λειψά μέτρα πρόληψης που έχουν οδηγήσει τη χώρα σε ανεπαρκή  θωράκιση από τα λοιμώδη νοσήματα.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ, σε ότι αφορά την ελονοσία, διαπιστώνεται ότι «όπως καταδεικνύουν τα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα, παρά την εξάλειψη της ελονοσίας από τη χώρα μας το 1974, το ενδεχόμενο επανεγκατάστασης της νόσου είναι υπαρκτό σε ορισμένες περιοχές, όπου συνδυάζεται η παρουσία των κατάλληλων διαβιβαστών (ανωφελών κουνουπιών) με την παρουσία ασθενών που προέρχονται από ενδημικές για την ελονοσία χώρες». Σχετικά πρόσφατα επίσης είναι και τα δημοσιεύματα που κάνουν αναφορά για τον ιό Zhika, ενώ τελευταίες έρευνες  «προειδοποιούν  ότι ο κίτρινος πυρετός – που επίσης μεταδίδεται με τα κουνούπια –  θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε άλλες χώρες».

Διατείνεται η σημερινή κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενες, μέσα από τα συναρμόδια Υπουργεία ότι παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και προσπαθούν να καθησυχάσουν το λαό ότι μπορούν να διαχειριστούν το πρόβλημα με απαγορεύσεις (αιμοδοσίας) και εκκλήσεις για λήψη μέτρων ατομικής προστασίας.

Οι Περιφερειακές Αρχές από την μεριά τους, έχοντας την ευθύνη εκτέλεσης προγραμμάτων προστασίας της Δημόσιας Υγείας και εφαρμόζοντας την πολιτική που τους αναθέτει το αστικό κράτος, «προσποιούνται» πως αντιμετωπίζουν τους  κινδύνους από τα κουνούπια (ελονοσία κλπ), οργανώνοντας προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, που όμως στις περισσότερες των περιπτώσεων απέχουν κατά πολύ από τις ανάγκες που υπάρχουν, «μοιράζοντας» ταυτόχρονα χρήμα σε μεγάλες και μικρές ιδιωτικές εταιρείες…

Το γεγονός ότι δεν έχουν συγκροτημένες υπηρεσίες, στελεχωμένες με μόνιμο προσωπικό, που θα σχεδιάζει, θα οργανώνει και θα υλοποιεί με μόνιμα συνεργεία ψεκασμούς, έγκαιρα, όπου και όποτε χρειάζεται, οδηγεί στη σημερινή κατάσταση, να «αναθέτουν» την υλοποίηση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών σε ιδιωτικές εταιρείες.

Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει επιβάλλει να προχωρούν σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς, που στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι «διεθνείς».  Αυτή η διαδικασία κάθε χρόνο ξεκινάει αφού πρώτα εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις, οι οποίες κυρίως προέρχονται από τους πενιχρούς ΚΑΠ και από το κουτσουρεμένο Π.Δ.Ε. και ολοκληρώνεται με την υπογραφή συμβάσεων αρχές καλοκαιριού ή στη καλλίτερη των περιπτώσεων Απρίλη-Μάη, πάντως πολύ αργότερα από την εποχή που χρειάζεται να παρέμβουν τα κατάλληλα συνεργεία ψεκασμού στα στάσιμα νερά για να καταπολεμήσουν τις προνύμφες των κουνουπιών…, αφού η περίοδος  για την αναπαραγωγή των κουνουπιών ξεκινά πολύ νωρίτερα. Υπογράφουν συμβάσεις εκατομμύριων ευρώ για ψεκασμούς, που ξεκινούν καθυστερημένα και για «σημεία», που πιθανολογούν ότι θα έχουν στάσιμο νερό ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες!!!

Και αυτά βέβαια ισχύουν στις περιπτώσεις εκείνες που θα υπάρξει ενδιαφέρον από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και θα υποβάλλουν προσφορές και δεν θα γίνουν ενστάσεις και θα υπογραφούν συμβάσεις… Γιατί έχουμε και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαγωνισμοί κηρύσσονται «άγονοι» ή «μπλοκάρουν»… λόγω ενστάσεων, όπως έγινε φέτος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπου εμφανίστηκαν και σε 2 κρούσματα ελονοσίας σε Ηλεία και Αχαϊα.

Με λίγα λόγια βλέπουμε και στην περίπτωση αυτή, πως για να ασκήσουν μια αρμοδιότητά τους οι Περιφέρειακές Αρχές και οι δημόσιοι φορείς γενικότερα πρέπει να «συμπράξουν» υποχρεωτικά με τις διαθέσεις και τις προθέσεις των επιχειρηματιών!!! Και όσο για τα αποτελέσματα; Αυτά απέχουν πολύ από το να καλύπτουν τους στόχους της ανθελονοσιακής πρόληψης και τις ανάγκες κάθε περιοχής και στερούνται στοιχειώδους αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της επιτυχίας τους, αφού κυριολεκτικά «Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει!».

Και ενώ όλοι βλέπουν την πραγματικότητα και τα προβλήματα που δημιουργούνται, κυβέρνηση και Περιφερειάρχες αρνούνται να οργανώσουν υπηρεσίες ικανές να αντιμετωπίσουν τους υπαρκτούς κινδύνους, που σχετίζονται με τα νοσήματα που μεταδίδονται με τα κουνούπια και τις οχλήσεις που προκαλούνται στον άνθρωπο. Προωθούν σταθερά τη λογική του μικρότερου κράτους, των αναθέσεων και των εκχωρήσεων αρμοδιοτήτων και των περικοπών κοιινωνικών δαπανών.

Στο όνομα του «εκσυγχρονισμού» και της «ελεύθερης αγοράς» αρνούνται ακόμα και να αξιοποιήσουν την εμπειρία από τον «ανθελονοσιακό αγώνα» των Υγειονομικών Υπηρεσιών την περίοδο πριν το 1974, που οδήγησε στην εκρίζωση της ελονοσίας από την Ελλάδα.

Θεωρούμε ότι η πρόταση που μπορεί να σταθεί στο ύψος των αναγκών επίλυσης των προβλημάτων, που μπορεί να αντιμετωπίσει όχι μόνο τους κινδύνους από την μετάδοση νοσημάτων από τα κουνούπια, αλλά και να αντιμετωπίσει γενικότερα τις ανάγκες προστασίας της δημόσιας υγείας είναι μία:

Η δημιουργία Οργανικών Μονάδων (Τμημάτων) ενταγμένων στις Υγειονομικές Υπηρεσίες (Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου) κάθε Περιφεριακής Ενότητας, κάθε Περιφέρειας, στελεχωμένες με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό (επιστημονικό, εργατικό κ.α.), οι οποίες θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν οι ίδιες όλο το πρόγραμμα της καταπολέμησης των κουνουπιών, έγκαιρα, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές, εδαφολογικές κλπ συνθήκες και ιδιομορφίες κάθε περιοχής.

Θα βρίσκονται σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς της περιοχής και χώρας που εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό και κυρίως θα αποκτούν γνώση και τεχνογνωσία η οποία θα αποτελεί κτήμα της πολιτείας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας και όχι των ιδιωτών.  

Το ίδιο μόνιμο προσωπικό, το οποίο θα έχει πλήρη απασχόληση, θα μπορεί να καλύπτει τους υπόλοιπους μήνες με προγράμματα εντομοκτονιών, μυοκτονιών και απολυμάνσεων  δημόσια κτίρια, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία κλπ, προγράμματα, που και αυτά είναι άκρως απαραίτητα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Τέλος θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση ζωωοανθρωπονόσων που μεταδίδονται με ξενιστές και οι οποίες έχουν αφανίσει ολόκληρο σχεδόν το ζωικό κεφάλαιο ορισμένων περιοχών της χώρας (Πελοπόννησος, Θράκη, Μακεδονία κλπ). 

Καταθέτουμε την πρότασή μας αυτή και ζητάμε να την αποδεχτούν

και η κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να προχωρήσει στην άρση της απαγόρευσης των προσλήψεων, στην αναγκαία χρηματοδότηση των Περιφερειών και στην «αποποίηση» της λογικής του «μικρότερου κράτους» και της εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες και

η ΕΝΠΕ και οι Περιφερειακές Αρχές, που πρέπει να εντάξουν στους Οργανισμούς των Περιφερειών τους αυτές τις Οργανικές Μονάδες με το αναγκαίο προσωπικό και να ζητήσουν την στελέχωσή τους και τον εξοπλισμό τους.

Αυτή η πρόταση είναι η μόνη ρεαλιστική, οικονομική και αποτελεσματική, που απαντά στις ανάγκες του σήμερα και στοχεύει ολοκληρωμένα στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Κοιν/ση

 1. ΜΜΕ

      2. Σύλλογοι-μέλη μας

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ για κρούσματα ελονοσίας

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

http://www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα, 11-7-2016

Αριθμ. Πρωτ.:33

ΠΡΟΣ : Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ

 Για  τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ΠΚΜ (ΟΕΥ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας ομόφωνα αποφάσισε να σας ζητήσει να ΜΗΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία  στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 6-6-2016.

Στην κατεύθυνση αυτή, αιτιολογώντας την άποψή μας, σας επισημαίνουμε τα εξής:

 • Ο συγκεκριμένος ΟΕΥ, δεν αποτελεί τροποποίηση του υπάρχοντος Οργανισμού (όπως αναφέρεται στις εισηγήσεις), αλλά επί της ουσίας αποτελεί σύσταση νέου Οργανισμού, με νέες διαφορετικές δομές.
 • Δεν τηρήθηκαν οι κανόνες δημοσιότητας και διαβούλευσης με τους φορείς της ΠΚΜ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η κατάθεση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του προτεινόμενου Οργανισμού δεν συνοδεύτηκε με την προβλεπόμενη στο άρθρο 241 παρ. 4 του ν. 3852/2010 «πλήρη μελέτη οργάνωσης των υπηρεσιών, για την κατάρτιση της οποίας λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, οι ασκούμενες αρμοδιότητες, οι διαθέσιμοι πόροι, η έκταση, ο πληθυσμός και οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιφέρειας» βάσει της οποίας το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει για την ψήφιση του Οργανισμού. Η «Μελέτη οργανωτικού σχήματος ΠΚΜ», που τον συνόδευε, σε καμία περίπτωση δεν είναι η απαιτούμενη. Είναι πρόχειρη και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης βασισμένης σε αριθμητικά και ποιοτικά δεδομένα.

Η αριθμητική και διοικητική μεταβολή των οργανικών μονάδων (σε κεντρικό και επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων), πρέπει να περιγράφεται ευκρινώς  ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση της υφιστάμενης δομής Διοίκησης με την προτεινόμενη του νέου Ο.Ε.Υ. ώστε να αποδεικνύεται τόσο το διοικητικό όφελος (βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, διευκόλυνση έργου υπαλλήλων της ΠΚΜ, χρόνος διεκπεραίωσης εγγράφων), όσο και το οικονομικό όφελος του νέου Ο.Ε.Υ. (αποζημίωση θέσεων ευθύνης, κόστος διεκπεραίωσης εγγράφων, κλπ.).

 • Στο νέο ΟΕΥ, καταργούνται Δ/νσεις -Τμήματα (όπως όλα τα Κτηνιατρικά Κέντρα της Περιφέρειας, Τμήματα της Αγροτ. Οικονομίας κ.α.) χωρίς να γνωστοποιηθούν και αιτιολογηθούν τα κριτήρια, ενώ επίσης καταργούνται δομές με κρίσιμες αρμοδιότητες για την  ποιότητα ζωής των κατοίκων της ΠΚΜ (καταργήσεις τμημάτων-δομών Υγείας -Πρόνοιας), με δυσμενείς επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων της Περιφέρειας και την παραγωγική δραστηριότητα αγροτών, κτηνοτρόφων κ.α.
 • Αποδυναμώνεται η όποια αποκέντρωση αρμοδιοτήτων υπήρχε στις Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και η αυτοτέλειά τους με σημαντική αύξηση της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας των πολιτών, λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων και εξουσιών  στην έδρα της Π.Κ.Μ.
 • Ενισχύονται οι κατά το άρθρο 159 του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ προβλεπόμενες  αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη και αποδυναμώνονται αντίστοιχα οι κατά το άρθρο 160 αρμοδιότητες των αντιπεριφερειαρχών, με την κατάργηση υπηρεσιών ΠΕ. Ταυτόχρονα δίνονται υπερεξουσίες στον  Περιφερειάρχη, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 56 του Οργανισμού μπορεί «να αναθέτει έργο σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού, να συγκροτεί ή να καταργεί ομάδες έργου και Γραφεία χωρίς τροποποίηση του υπάρχοντος οργανισμού»!!!
 • Παρατηρείται παράλειψη αρμοδιοτήτων ανά Δ/νση και Τμήμα, παρά το γεγονός ότι  πρέπει με το νέο Ο.Ε.Υ να μην αφαιρούνται αρμοδιότητες που ήδη υπάρχουν στις υπηρεσίες, ή που ρητά αναφέρονται στο Ν.3852/10 και στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, όπως η εκτέλεση κρεοσκοπικού ελέγχου και ελέγχου στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης, διακίνησης και διάθεσης αυτών, η παρακολούθηση του ενδοκοινοτικού εμπορίου των ζώων και εισαγόμενων ζώων, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος κλπ.
 • Υποβαθμίζει τις   Δ/νσεις Διοικητικού & Οικονομικού και  Τεχνικών Έργων και τις μετατρέπει σε Υποδιευθύνσεις. Δημιουργεί δηλ. οργανικές μονάδες, που εκλείπουν από τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/ 2007) και γενικότερα από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα δημιουργεί στη Διεύθυνση Οικονομικού ΠΚΜ (άρθρο 13 του προς έγκριση Οργανισμού) Υποδιευθύνσεις Οικονομικού – Ανθρώπινων Πόρων στις Περιφερειακές Ενότητες, Ημαθίας Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. Αντίστοιχα με το άρθρο 18 δημιουργεί Υποδιεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων (ΠΚΜ) και Υποδιεύθυνση Δομών και Περιβάλλοντος (ΠΚΜ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ), ενώ με το άρθρο 19 δημιουργεί Υποδιευθύνσεις Τεχνικών έργων Περιφερειακών Ενοτήτων στη Θεσσαλονίκη, Βέροια, Κιλκίς, Έδεσσα, Κατερίνη, Σέρρες και Πολύγυρο.
 • Υποβαθμίζει τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και Συγκοινωνιών με την κατάργηση και σύμπτυξη Τμημάτων τους, αντί να δημιουργεί νέα Τμήματα, αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών και την εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως αυτά του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Παιονίας και του Τμήματος Συγκοινωνιών Παιονίας.
 • Δίνει τη δυνατότητα (άρθρο 51) να προΐστανται στις Διευθύνσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπάλληλοι όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ, προωθώντας τη λογική του «μάνατζερ», αντί να περιλαμβάνει «τις  κατηγορίες και τους κλάδους του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων», σύμφωνα με το άρθρο 241 του ν. 3852/2010.
 • Δεν περιλαμβάνει τις  οργανικές θέσεις ανά Διεύθυνση, κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς, του μόνιμου προσωπικού,  ούτε τις θέσεις του ειδικού επιστημονικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, που μπορεί να προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 • Η εγγραφή της αρμοδιότητας «εξεύρεσης πόρων» και «εξεύρεσης εσόδων» από την ΠΚΜ, είναι ενδεικτικό της πρόθεσης της Περιφερειακής Αρχής που με την αποδοχή της μείωσης των ΚΑΠ, της μεταφοράς της μισθοδοσίας των εργαζομένων στους ΚΑΠ, με την δυνητική εκχώρηση των αποθεματικών και των διαθέσιμων για την πληρωμή των  δανειστών, καθιστά επισφαλή την μισθοδοσία μας και ορατή την επιβολή επιπρόσθετης φορολογίας στο λαό της Περιφέρειας.

 Ο νέος ΟΕΥ δίνει τη δυνατότητα στην Περιφερειακή Αρχή:

 • Να συγχωνεύει Γραφεία που έχουν το ίδιο σύνολο αρμοδιοτήτων αλλά διαφορετική γεωγραφική περιοχή – όρια δραστηριότητας, χωρίς τροποποίηση του υπάρχοντος Οργανισμού.
 • Να κατανέμει το προσωπικό, όπως νομίζει. Γι αυτό εξάλλου δεν υπάρχει συγκεκριμένη κατανομή οργανικών θέσεων κάθε Υπηρεσίας, παρά μόνο συνολικές ανά κλάδο θέσεις στα επίπεδα όλης της ΠΚΜ.
 • Να αναθέτει (οποιοδήποτε) έργο σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού.
 • Να βάζει σε περίοπτη θέση τα ΣΔΙΤ, (συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα). .
 • Να υποστηρίζει την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα, με νέες Διευθύνσεις που θα φροντίζουν για «την ανεύρεση τρόπων και μηχανισμών χρηματοδότησης», για την «ενίσχυση με πόρους», για την «διαχείριση των προγραμμάτων χρηματοδότησης και παροχής οικονομικών κινήτρων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις»!!

Δηλαδή οι εργαζόμενοι και ο λαός να πληρώνει, οι υπηρεσίες να εξασφαλίζουν τις μελέτες, την χρηματοδότηση και γενικά όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να εξασφαλίζεται η κερδοφορία των μεγαλοεπενδυτών, να στηρίζεται η ανταγωνιστικότητά τους.

Γνωρίζουμε ότι ο νέος υπό έγκριση Οργανισμός είνναι  προσαρμοσμένος στις εντολές  της σημερινής κυβέρνησης, στη λογική του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, των εφαρμοζόμενων νόμων, των παλιών και νέων μνημονίων, της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του ΟΟΣΑ (εργαλειοθήκη) για μείωση του Δημοσίου, για ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, για στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Ξέρουμε ότι η πολιτική του λιγότερου κράτους, που αποτελεί κοινό τόπο των κομμάτων και των Περιφερειακών Αρχών που κινούνται στη λογική της στήριξης της επιχειρηματικότητας και της κερδοφορίας, και που διαπερνά το σύνολο του νέου Οργανισμού, είναι αυτή που υποβαθμίζει και καταργεί Διευθύνσεις και Τμήματα, που προωθεί τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, τις  ιδιωτικοποιήσεις και τις εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων. Γι αυτό βλέπουμε στον υπό έγκριση Οργανισμό να μην  απαιτούνται νέες θέσεις εργασίας, να μην προτείνονται νέες προσλήψεις, αλλά να   αποτυπώνεται απλώς το υπάρχον εναπομείναν προσωπικό.

Για όλους τους παραπάνω λόγους όμως συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και να απαιτούμε :

 • Να μην εγκριθεί ο νέος ΟΕΥ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 • Οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να λειτουργούν με μοναδικό γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων, να υπηρετούν το δικαίωμα στην δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, ασφαλή μεταφορά, την προστασία του περιβάλλοντος κλπ.
 • Να διασφαλίζεται και να προωθείται η μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους.-

Κοιν/ση

 1. Υπουργείο Εσωτερικών & ΔΑ
 2. Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
 3. ΕΝΠΕ
 4. Σύλλογοι-μέλη μας

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 ΣΧΕΔΙΟ ΟΣΥΑΠΕ για ΟΕΥ ΠΚΜ (1)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

http://www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα, 6/7/2016

Αριθμ. Πρωτ.: 32

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Με πρωτοβουλία του Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016, στη Θεσσαλονίκη σύσκεψη των Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα την οργάνωση της παρέμβασής μας για την ακύρωση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ).

Παρόντων των μελών του Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ και αντιπροσωπειών των Συλλόγων Εργαζομένων Περιφέρειας Κ.Μ. (ΣΕΠΕΚΕΜ), ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ,  ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ και ενός μέλους της ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ συζητήθηκαν οι τροποποιήσεις που πέρασε κατά πλειοψηφία στον Οργανισμό η Περιφερειακή Αρχή (ΝΔ) και παρουσιάστηκαν οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν αν υλοποιηθεί, στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα της περιοχής.

Κοινή εκτίμηση όλων αποτελεί η προσπάθεια της Περιφερειακής Αρχής μέσα από τον Οργανισμό να ενσωματώσει αλλαγές που οδηγούν σε ένα «μικρό, ευέλικτο και επιτελικό κράτος», με Διευθύνσεις στην υπηρεσία των επιχειρηματικών ομίλων, μακριά από τα λαϊκά συμφέροντα. Ενισχύει την ανταποδοτικότητα και το χαράτσωμα των πολιτών, προωθώντας την εκχώρηση-ιδιωτικοποίηση αρμοδιοτήτων. Καταργεί Διευθύνσεις και Τμήματα και «αποδυναμώνουν» τις Περιφερειακές Ενότητες αξιοποιώντας την υποστελέχωση των υπηρεσιών και την «απαγόρευση» των προσλήψεων.  Προωθεί τη λογική του «μάνατζερ» για τα στελέχη Διοίκησης των υπηρεσιών και δε διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων της Περιφέρειας.

Ομόφωνα αποφασίσαμε να παρέμβουμε σε 2 επίπεδα α) κυρίως στο πολιτικο-συνδικαλιστικό και β) δευτερεύοντος στο νομικό. Εξιδεικευμένα λήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις :

 1. Η Ομοσπονδία και τα πρωτοβάθμια Σωματεία της Περιφέρειας Κ.Μ. να καταθέσουν τις εκτιμήσεις αυτές τεκμηριωμένα στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κ.Μ. – Αν. Μ.Θ., ζητώντας να μην προχωρήσει στην έγκριση αυτού του Οργανισμού.
 2. Τα πρωτοβάθμια Σωματεία να προχωρήσουν σε Γενικές Συνελεύσεις-Συγκεντρώσεις των εργαζομένων, με σκοπό την ολόπλευρη ενημέρωσή τους και την οργάνωση της έκφρασης της αντίθεσής τους.
 3. Να πραγματοποιηθούν συναντήσεις των Σωματείων με φορείς της περιοχής, που αντιλαμβάνονται τις αρνητικές επιπτώσεις από την τυχόν υλοποίηση της απόφασης αυτής.
 4. Να εκδοθούν στοχευμένες ανακοινώσεις, που θα απευθύνονται στους μικρούς αγροκτηνοτρόφους για τα ζητήματα, που τους αφορούν από την κατάργηση Τμημάτων και Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και  Κτηνιατρικής καθώς και στις λαϊκές οικογένειες για τα ζητήματα της υποβάθμισης-εμπορευματοποίησης της δημόσιας υγείας.
 5. Να εκδοθούν Δελτία Τύπου και να γίνουν Παρεμβάσεις και Παραστάσεις Διαμαρτυρίας σε Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχες κλπ.
 6. Να προχωρήσουμε σε κατάθεση σχετικής προσφυγής (αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης) στην περίπτωση, που δεν καταφέρουμε με την δράση μας να ανακληθεί η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και εγκριθεί ο Οργανισμός από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Τέλος το Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ και οι εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων Σωματείων, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης πραγματοποιήσαμε Παράσταση Διαμαρτυρίας στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κ.Μ.-Αν.Μ.Θ. κ. Νικήτα Φραγκεσκάκη, όπου τον ενημερώσαμε για τις αποφάσεις μας και του ζητήσαμε να μην προχωρήσει στην έγκριση του Οργανισμού.-

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ