Αρχείο κατηγορίας ΟΣΥΑΠΕ

ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αθήνα  31 /7 /2017

Αριθμ. Πρωτ.:88

Προς

 1. Υπουργείο Οικονομικών
 2. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 3. Υπουργείο Εσωτερικών
 4. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δήλωσης Περιουσιακή Κατάστασης
 5. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
 6. ΕΝΠΕ
 7. Περιφερειάρχες

ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με τον νόμο 3213/2003 χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεούνται σε υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων. Για το έτος 2016 (χρήση 2015) εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά η ηλεκτρονική υποβολή τους, μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος «ΠΟΘΕΝ».

Από την ανωτέρω διαδικασία, που εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά, προκύπτουν ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπισθούν, διότι οι κυρώσεις για τους υπόχρεους υποβολής είναι εξοντωτικά σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης για αρκετούς συναδέλφους ήταν μια ιδιαίτερη δύσκολη διαδικασία, που ενδέχεται να περιέχει «τυπικά λάθη» τα οποία σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτουν δόλο και σκοπιμότητα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πάρα πολύ συνάδελφοι προκειμένου να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική δήλωση περιουσιακής κατάστασης προσέφυγαν σε επαγγελματίες λογιστές δημιουργώντας έτσι ένα ακόμα χαράτσι στα εισοδήματά τους.

Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις, όπως στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αποδεδειγμένα δεν ενημερώθηκε το σύνολο των υπόχρεων για υποβολή, αφού άλλη κατάσταση είχε σταλθεί στις υπηρεσίες για ενημέρωση και άλλη κατάσταση στάλθηκε στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα «ΠΟΘΕΝ». Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι οι συνάδελφοι να κινδυνεύουν με διοικητικές και ποινικές ποινές, χωρίς οι ίδιοι να έχουν καμία ευθύνη για μη υποβολή της δήλωσης.

Επίσης διαπιστώνεται η ανάγκη με νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να ρυθμιστούν ζητήματα που έχουν σχέση κυρίως με τους μετέχοντες στις επιτροπές διαγωνισμούς και δημιουργούν αμφισβητήσεις ως προς την ιδιότητα ή όχι του υπόχρεου.

π.χ.

Όταν κάποιος συνάδελφος έχει ορισθεί σε επιτροπή διαγωνισμού ως τακτικός ή αναπληρωματικός και δεν συμμετέχει σε αυτή, είτε διότι ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε καμία διαδικασια, είτε διότι η δημοπρασία ματαιώθηκε, είτε διότι κρίθηκε άγονη, είτε διότι ως αναπληρωματικός δεν απαιτήθηκε να παραστεί, ή αποτελεί μέλος της επιτροπής ενστάσεων που πότε δεν συνεδρίασε διότι δεν υποβλήθηκε ένσταση.

Ζητάμε:

 1. Να είναι υποχρεωτική σε κάθε φορέα η ενυπόγραφη ενημέρωση των υπόχρεων υπαλλήλων.
 2. Να καλύπτεται το κόστος που επωμίζονται οι υπόχρεοι υπάλληλοι για την συμπλήρωση των συγκεκριμένων Δηλώσεων από τους φορείς που υπηρετούν, και να δημιουργηθεί από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου (Γ΄ Μονάδα) ένας μηχανισμός για την ουσιαστική βοήθεια των υπόχρεων στην συμπλήρωση.
 3. Να μην επιβάλλονται πρόστιμα και ποινές στις περιπτώσεις εκείνες, που αποδεδειγμένα δεν είχαν ενημερωθεί οι υπάλληλοι για την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης «πόθεν έσχες».

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ ΓΙΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Αθήνα  19/7/2017

Αριθμ. Πρωτ.:87

                                 Προς

                                 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

                                 ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΣ

«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις»

Η Ομοσπονδία μας είχε αποστείλει συγκεκριμένο υπόμνημα και αρκετές έγγραφες προτάσεις για ζητήματα που σχετίζονται με τα εργασιακά μας, αλλά και με τις αρμοδιότητες, που εκτελούμε.

Κανένα από τα αιτήματα και τις παρατηρήσεις μας, ούτε αυτές που στάλθηκαν στο ΥΠΕΣ στο πλαίσιο της διαβούλευσης δεν λήφθηκε υπόψη.

Είναι ορατή σε όλο το νομοσχέδιο η σφραγίδα των δημοσιονομικών κατευθύνσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού, του «Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής», των Μνημονίων δηλ. των κατευθύνσεων, των απαγορεύσεων και των περιορισμών της Ε.Ε και του ΔΝΤ.

Πρώτα και κύρια δεν άρει την «απαγόρευση» των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ και δεν βάζει σχετικό προγραμματισμό διαδικασιών και κονδυλίων, ώστε να αντιμετωπιστεί η τραγική υποστελέχωσή τους, που στις Περιφέρειες είναι πάνω από 40% από τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και μετά, ενισχύει την λογική της ανταποδοτικότητας και της αύξησης των ιδίων εσόδων.

Διατάξεις, που έχουν θετικό αντίκρισμα για τους εργαζόμενους είναι μετρημένες στα δάχτυλα και μάλιστα αποσπασματικές. Είναι διατάξεις, που αποτυπώνουν αιτήματα, που τα πάλεψαν και τα παλεύουν οι εργαζόμενοι των ΟΤΑ.

Ανάμεσά τους το άρθρο 87 που δίνει την δυνατότητα σε συναδέλφους μας, που εργάζονται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, να μπορούν να ζητούν από τα Περιφερειακά Συμβούλια την αύξηση του ωραρίου εργασίας τους (έως τις 8 ώρες). Μετά από 1 1/2 περίπου χρόνο, μια ερώτηση στη Βουλή και πλήθος εγγράφων της Ομοσπονδίας, Συλόγων και Περιφερειακών Αρχών έρχεστε να επεκτείνετε τη διάταξη που ψηφίσατε για τους ΟΤΑ α΄Βαθμού (4368/2016, αρθρο 8), για τις μερικές δεκάδες μερικώς απασχολούμενους των Περιφερειών.

Βέβαια επιφυλασσόμαστε να δούμε την έκταση και το αντίκρισμα της ρύθμισης αυτής υπό το πρίσμα της υποχρηματοδότησης των ΟΤΑ και των συνεχών μειώσεων των ΚΑΠ.

Για τα υπόλοιπα άρθρα που αφορούν εργασιακά ζητήματα όλοι οι εργαζόμενοι των Περιφερειών δίκαια νομίζω σκέφτονται ότι είτε δεν ξέρετε τι δουλειά κάνουμε, ποιες αρμοδιότητες εκτελούμε, είτε ότι κάνετε πως δεν ξέρετε, γιατί μας μετράτε σαν κόστος, που θέλετε να αποφύγετε… Ακόμα και στην τελευταία «κουτσή» τροπολογία για τους συμβασιούχους δεν συμπεριλάβατε αυτούς τους λίγους που εργάζονται με παρατάσεις, κυρίως στην καθαριότητα, στις Περιφέρειες.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:

-το άρθρο 32 που θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι των παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών των Περιφερειών δεν χρειάζονται κίνητρα για να διοριστούν και να παραμείνουν σε αυτές, αντίστοιχα των λοιπών δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων, για τους οποίους προβλέπει παροχή δωρεάν σίτισης και κατάλληλου καταλύματος διαμονής.

Αναφέρεστε σε νησιωτικούς Δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων και δεν επεκτείνετε τα κίνητρα στους υπαλλήλους των Περιφερειών, που εμπίπτουν, αγνοώντας δήθεν ότι και οι νησιωτικές Περιφέρειες έχουν αντίστοιχα προβλήματα, αφού έχουν υπηρεσίες σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 Πχ Στην Ικαρία των 8.500 χιλιάδων κατοίκων λειτουργεί Επαρχείο με όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας (σε επίπεδο Γραφείων), το ίδιο και στη Λήμνο των 10.800 κατοίκων. Στις Κυκλάδες, υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου υπάρχουν στα νησιά Κέα, Άνδρο, Μήλο, Πάρο, Τήνο, Θήρα που οι αντίστοιχοι Δήμοι (ένας Δήμος κάθε νησί) έχουν πληθυσμό κάτω των 18.000 κατοίκων. Στην Περιφερειακή Ενότητα Μήλου, με έδρα την Μήλο, ανήκουν τα νησιά, Μήλος, Κίμωλος, Σέριφος, Σίφνος και 4 νησιά μαζί έχουν πληθυσμό 9.932. Στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, με έδρα τη Θήρα (πληθυσμός Δήμου Θήρας (πληθυσμός 15.550), με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, (δηλαδή 6 νησιά!!!: Θήρα, Θηρασιά, Σίκινο, Φολέγανδρο, Ίο, Ανάφη).

Αλλά ακόμα και σε νησιά που ο αντίστοιχος Δήμος (ένας Δήμος κάθε νησί) έχει πληθυσμό πάνω των 18.000 κατοίκων, όπως στη Σύρο και τη Νάξο η κατάσταση δεν απέχει πολύ… Στη Νάξο –που οι υπηρεσίες έχουν αρμοδιότητα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Νάξου- ο συνολικός πληθυσμός Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (δηλαδή 5 νησιά!!!, :Νάξος, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Δονούσα) είναι πληθυσμός 18.904.

-το άρθρο 97 για τα «Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων Ο.Τ.Α, όπου δεν επεκτείνετε το νομικό πλαίσιο αναφοράς (απόφαση 53361/2006), αδιαφορώντας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων των Περιφερειών, σε ανθυγιεινές εργασίες και χώρους.

Και ενώ η παραπάνω ΚΥΑ έχει αναφορά σε ειδικότητες και εργασίες και εργαζομένων στις Περιφέρειες όπως εργάτες ασφαλτόστρωσης, απασχολούμενους σε ύψος (καδοφόρα οχήματα), κηπουρούς, οδηγούς φορτηγών, χειριστές μηχανημάτων έργου κ.α. τα ΜΑΠ και τα μέτρα προληπτικής ιατρικής τα οποία προβλέπονται δεν δίνονται στους ΟΤΑ β’ βαθμού. Δεν ξέρετε ότι υπηρεσίες των Περιφερειών έχουν την αρμοδιότητα της συντήρησης του μεγαλύτερου μέρους του οδικού δικτύου, την ασφαλτόστρωση, τη διαγράμμιση, τον ηλεκτροφωτισμό του δικτύου αυτού, την καθαριότητα των διαβάσων και των νησίδων, το πράσινο των νησίδων, μερικά πάρκα και άλση, ότι κάνουν αποχιονισμό, ότι καθαρίζουν ρέματα κλπ;

Είναι απαραίτητο να προστεθεί στο 97 άρθρο ότι τα ΜΑΠ παρέχονται και στους εργαζόμενους-δικαιούχους των ΟΤΑ β’ βαθμού καθώς και να συμπληρωθούν οι ειδικότητες, οι οποίες πρέπει να καλύπτονται με ΜΑΠ και προληπτικές εξετάσεις με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα γενικά, στις υπηρεσίες υγείας – εμβόλια, Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Κτηνιάτρους, απολυμαντές, στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Μέχρι πότε θα δουλεύουν οι συνάδελφοι αυτοί χωρίς ΜΑΠ; Πάνε για καθαρισμούς ανθυγιεινών εστιών οι ΕΔΥ χωρίς ούτε μια μάσκα, ένα ποδονάριο, οι συνάδελφοι στον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τρώνε όλο το καυσαέριο, οι χειριστές μηχανημάτων έργου, οι οδηγοί φορτηγών άνω των 3,5 τόνων χωρίς κανένα μέσο προστασίας κλπ

-το άρθρο 98 που αφορά τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας συνεχίζει να αποκλείει εργαζόμενους των Περιφερειών, δικαιούχους που εργάζονται σε χώρους και αντικείμενα που το δικαιούνται (πχ. εργαζόμενους στο πράσινο, στην καθαριότητα των κτιρίων, τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας – εμβόλια, Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Κτηνιάτρους, απολυμαντές, τεχνικό έλεγχο οχημάτων κτλ). Αποκλείει σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων των ΟΤΑ Β΄ βαθμού αφού βάζει ως απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης του επιδόματος και τον εργασιακό χώρο και την ειδικότητα, προσπερνώντας εύκολα ότι στους ΟΤΑ Β΄ βαθμού, είναι ελάχιστοι οι εργαζόμενοι που έχουν τοποθετηθεί στις συγκεκριμένες ειδικότητες, αν και παρέχουν αυτές τις εργασίες, μιας και οι Οργανισμοί των Περιφερειών δεν προέβλεπαν με τα ΠΔ που συστάθηκαν τέτοιες ειδικότητες.

Η ισχύουσα νομοθεσία αφήνει απέξω τους εργαζόμενους στην καθαριότητα όλων των χώρων –εσωτερικών και εξωτερικών- τον καθαρισμό των νησίδων του οδικού δικτύου και των διαβάσεων που αποτελούν εργασίες που εκτελούνται από τις Περιφέρειες, αφού αναφέρονται σε αποκομιδή και οδοκαθαρισμό. Αφήνει απ’ εξω τους εργαζόμενους στον τεχικό έλεγχο των οχημάτων στα ΚΤΕΟ, αν και αναφέρεται σε τεχνίτες, ηλεκτρολόγους κλπ οχημάτων.

Η κατάφωρη αυτή αδικία φαίνεται κυρίως στους συναδέλφους, που μετατάχτηκαν (αυτοδίκαια) το 2011, στις Περιφέρειες από  υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων {Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ), ΔΕΣΕ, Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, το Τμήμα Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματοδότησης, Δ/νσεις Τεχνικών Έργων}. Οι συνάδελφοι αυτοί αν και εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες πχ ασφαλτόστρωση οδών, συντήρηση πρασίνου νησίδων, ηλεκτρολόγοι σε καδοφόρα οχήματα κλπ, δεν παίρνουν το ανθυγιεινό επίδομα, που δικαιούνται, γιατί δεν προβλέπονται στους Οργανισμούς των Περιφερειών οι αντίστοιχες ειδικότητες και μάλιστα στην Περιφέρεια Αττικής τους ζητάνε πίσω και χρήματα που τους δόθηκαν ως ανθυγιεινό επίδομα για ένα διάστημα.

Είναι αναγκαίο να υπάρξει η εξής νομοθετική συμπλήρωση στο άρθρο 98: «Στους μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου των  Περιφερειών που εργάζονται κατά πλήρες ωράριο και ανεξαρτήτως ειδικότητας, σε υπηρεσίες που έχουν ως σκοπό την εκτέλεση και  συντήρηση των συγκοινωνιακών έργων, του οδικού δικτύου κλπ, την εκτέλεση και  συντήρηση πρασίνου σε οδούς, την εκτέλεση έργων και υπηρεσιών συντήρησης Φωτεινής Σηματοδότησης και υπηρεσιών συντήρησης Ηλεκτροφωτισμού και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και των αντλιοστασίων, στις οδούς που κατά αρμοδιότητα ανήκουν στις Περιφέρειες, στους εργαζόμενους στο πράσινο, στην καθαριότητα των κτιρίων, τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας – εμβόλια, Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Κτηνιάτρους, απολυμαντές και στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων χορηγείται, εκτός από το βασικό μισθό και τις λοιπές προβλεπόμενες αποδοχές τους, και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011. Το ποσό του επιδόματος για τις ανωτέρω κατηγορίες υπαλλήλων ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως.

Καταβολές του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που έχουν γίνει, στο ως άνω προσωπικό πριν από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου θεωρούνται νόμιμες».

-το άρθρο 99 για την «Άρση των δυσμενών συνεπειών από τη διαθεσιμότητα», που αφήνει απ’ έξω όλους τους εργαζόμενους που μετατάχτηκαν κάνοντας χρήση των νόμων της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, εξαιρώντας τους από την επαναχορήγηση της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011.

Στο 99 άρθρο αναφέρεστε σε όλους τους νόμους που επέβαλαν την διαθεσιμότητα, αλλά όχι στην ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα. Ποια ίση μεταχείρηση εξασφαλίζετε με αυτόν τον τρόπο;

-Το ίδιο και στο άρθρο 106 για την «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εργαζομένων των ΟΤΑ», που και πάλι αφήνετε απ’ έξω όλους τους εργαζόμενους που μετατάχτηκαν κάνοντας χρήση των νόμων της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας και συγκεκριμένα του άρθρου 48 του ν. 4274/2014.

-Κουτσουρεμένη παραμένει η προβλεπόμενη στο άρθρο 102 «Νομική στήριξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α.», για «τις περιπτώσεις ποινικής δίωξης των εργαζομένων για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας», αφού το μόνο που κάνει είναι να την επεκτείνει και στα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ.

Συνεχίζει να περιορίζεται μόνο στα ποινικά δικαστήρια, δεν περιλαμβάνει και τα αστικά (ν.4129/2013, άρθρα 68,69 για αστική ευθύνη υπαλλήλων), παρέχεται όταν έχει πλέον ασκηθεί ποινική δίωξη κι όχι κατά την διαδικασία της προδικασίας….., με αποτέλεσμα να πληρώνουν αρκετά από την τσέπη τους οι συνάδελφοι για την νομική τους στήριξη πριν φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο. Είναι εξάλλου φυσικό κι αναμενόμενο στο ακροατήριο να φτάνουν πολύ λιγότερες υποθέσεις.

Με δεδομένο ότι οι Περιφέρειες έχουν αρκετές υπηρεσίες που ασκούν ελέγχους και χειρίζονται καταγγελίες είναι μεγάλη η ανάγκη για νομική κάλυψη σε όλα τα στάδια μιας πιθανής ποινικής δίκης και κατά την προκαταρκτική εξέταση, όπου ο υπάλληλος καλείται να δώσει έγγραφες εξηγήσεις και κατά την προανάκριση όπου ως κατηγορούμενος πλέον καταθέτει υπόμνημα και στο τελικό στάδιο ενώπιον του δικαστηρίου.

Είναι επίσης γνωστό σε όλους ότι οι ελάχιστοι δικηγόροι που υπάρχουν στις Περιφέρειες εξειδικεύονται και απασχολούνται πλήρως με τα ζητήματα των Περιφερειακών Αρχών κι όχι με αυτά που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υπάλληλοι.

Ζητάμε να λάβετε υπόψη σας την ολοκληρωμένη πρόταση που έχουμε καταθέσει, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι διαδικασίες (σύνταξη εγγράφων, υπομνήματα, παράσταση κλπ) και όλες οι δικαιοδοσίες, με δυνατότητα λήψης δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ώστε να παρέχεται πλήρης νομική κάλυψη στους υπαλλήλους.

Συγκεκριμένα η πρότασή μας είναι η εξής:

H περίπτωση (στ’) της παραγράφου 5, του άρθρου 244 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«στ’) Οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, από το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας (σύνταξη εγγράφων, υπομνήματος, παράσταση κλπ), σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και σε όλες τις δικαιοδοσίες. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας ή από δικηγόρο της επιλογής του διωκόμενου υπαλλήλου, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στην περίπτωση που η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, αυτή γίνεται σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του ν. 3852/2010, αντιστοίχως, όπου η οικονομική επιτροπή εγκρίνει και το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου, που επιλέγεται για υποθέσεις οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία ή έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα των ΟΤΑ. Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών».

Απαιτείται επίσης η αντικατάσταση της φράσης «…για τα συμφέροντα του δήμου…» της ιγ παραγράφου, του άρθρου 5 του ν. 4071/2012, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του ν.3852/2010, με τη φράση «…για τα συμφέροντα της περιφέρειας…».

Είμαστε κάθετα αντίθετοι στο άρθρο 91 που δίνει τη δυνατότητα στις Περιφερειακές Αρχές σε νησιωτικές περιοχές να «φορτώνουν» σε υπαλλήλους τους αντικείμενα και άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων, χωρίς την συναίνεσή τους, διατηρώντας μάλιστα τον ίδιο επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων εκτός έδρας!!!!

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση προσπαθείτε να «μπαλώσετε» τα τεράστια κενά σε προσωπικό, που υπάρχουν στις Περιφέρειες, κατά 40% μείωση του αριθμού των εργαζομένων, μιας και εξαξολουθεί να διατηρείτε σε ισχύ την «απαγόρευση» των προσλήψεων και τους σχετικούς περιορισμούς.

Οι υπάλληλοι δηλαδή των νησιωτικών Περιφερειών θα φορτώνονται την διπλάσια δουλειά και μάλιστα σε νησιά, που μεταξύ τους ούτε τακτική συγκοινωνία δεν έχουν.

Με αυτή την απαράδεκτη ρύθμιση μπορεί πχ στον υπάλληλο της Μήλου που υποχρεωτικά εκτελεί καθήκοντα και στα νησιά Κίμωλο, Σίφνο και Σέριφο να του αναθέσει ο Περιφερειάρχης καθήκοντα και της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, δηλαδή και των νησιών Θήρας, Σίκινου, Φολέγανδρου, Ίου και Ανάφης!!!

Ζητάμε την απόσυρση του άρθρου αυτού, που όχι μόνο καταστρατηγεί την έννοια της μετάθεσης, της μετακίνησης, των ελάχιστων δικαιωμάτων που έχουν απομείνει από το ισχύον υπαλληλικό πλαίσιο, αλλά ανοίγει διάπλατα τις πόρτες προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό που θέλουν αρκετοί περιφερειάρχες να μετακινούν όπου θέλουν, όποτε θέλουν όποιον υπάλληλο θέλουν.

Η ρύθμιση αυτή και η επιμονή στη διατήρησή της, παρά τις διαμαρτυρίες μας δίνει εξήγηση στη μέχρι τώρα στάση του υπουργείου Εσωτερικών στις καταγγελίες μας, «που έκανε πλάτες» στις αποφάσεις Περιφερειαρχών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Πελοποννήσου, που ανέθεταν παράνομα σε υπαλλήλους «παράλληλα» καθήκοντα σε δυο νομούς…. Ζητάμε την απόσυρσή της.

Θεωρούμε ως αναγκαίες επίσης τις παρακάτω προσθήκες:

Στο άρθρο 15 που αφορά τα θέματα λύσης των επιχειρήσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Επειδή αποτελεί κοινό μυστικό ότι δεν προχωράει η διαδικασία λύσης για διάφορους λόγους και ότι αρκετές εταιρείες των Περιφερειών δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην ομαλή καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων τους (π.χ. αναπτυξιακή εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι 7 μήνες απλήρωτοι) με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να παραμένουν και να χρησιμοποιούνται ως όμηροι, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στην περίπτωση που δεν τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι 31-10-2017 στο προσωπικό τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με αίτηση τους και σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου να μεταφέρεται στον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. με την ίδια σχέση εργασίας.

Τέλος θέλουμε να αναφερθούμε στην επιλογή σας να αφαιρέσετε από το αρχικό σχέδιο νόμου το άρθρο που αναφερόταν στη λειτουργία κατασκηνώσεων από τις Περιφέρειες για τους εργαζόμενους τους.

Φαίνεται πως σας είναι αδιάφορο, εάν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ β΄ βαθμού είναι οι μόνοι υπάλληλοι, που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε κατασκήνωση, την ίδια ώρα, που όλα τα υπουργεία και οι ΟΤΑ α΄βαθμού εξασφαλίζουν κατασκηνώσεις για τα παιδιά των υπαλλήλων τους.

Ζητάμε να συμπεριλάβετε την ρύθμιση, που σας έχουμε καταθέσει για τις κατασκηνώσεις καθώς και να την διευρύνετε με την δυνατότητα χρηματοδότησης από τις Περιφέρειες των εξόδων συμμετοχής των παιδιών των εργαζομένων στις Περιφέρειες στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.

Η ρύθμιση η οποία από όσο γνωρίζουμε έχει την σύμφωνη γνώμη και των Περιφερειακών Αρχών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας είναι η εξής:

Στο άρθρο 186 ΙΙ του τομέα αρμοδιοτήτων Η΄ «Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού»  του ν. 3852/2010, προστίθεται περίπτωση 23, ως εξής:

«23. Οι Περιφέρειες δύνανται να καλύπτουν από ιδίους πόρους, τις δαπάνες συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού τους, ηλικίας 4 έως 16 ετών, σε παιδικές κατασκηνώσεις, κατά τη θερινή περίοδο εκάστου έτους, και για χρονικό διάστημα έως δύο εβδομάδες. Το ημερήσιο τροφείο που θα καλύπτουν οι Περιφέρειες αντιστοιχεί σε αυτό που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της 6199/267/27-3-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄1030), και όπως κάθε φορά ισχύει, αναλογικώς εφαρμοζόμενης. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου καθορίζονται τυχόν άλλες λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής».

-Να συμπεριληφθεί διάταξη με την οποία να καθορίζεται ότι ο Τεχνικός Έλεγχος των οχημάτων των Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθμού υποχρεωτικά θα διενεργείται σε δημόσιο ΚΤΕΟ, εφόσον λειτουργεί στα όρια της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

-Να συμπεριληφθεί διάταξη με την οποία να τροποποιείται η παρ. 3.αα του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016, και να απαλειφτεί ο περιορισμός που τίθεται για τα μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που προβλέπει ότι πρέπει να υπηρετούν στην έδρα της Περιφέρειας.

Σας καταθέτουμε το υπόμνημα της Ομοσπονδίας μας για τα άρθρα που μας αφορούν άμεσα, καθώς και για αυτά που θα έπρεπε να μας έχετε συμπεριλάβει.

Θεωρούμε ότι είναι ανάγκη να ρυθμιστούν θετικά όλα τα παραπάνω ζητήματα καθώς και αυτά που αφορούν τις εργασιακές μας σχέσεις, τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, τις αμοιβές κλπ, τα οποία τα έχουμε διατυπώσει με μια σειρά έγγραφά μας και τα οποία αποτελούν πρωταρχικά μας αιτήματα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΣ-παρεμβαση στη Βουλή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ ΣΤΟ ΥΠΕΣ & ΤΗ ΒΟΥΛΗ

Αθήνα  17/7/2017

Αριθμ. Πρωτ.: 86

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ ΣΤΟ ΥΠΕΣ & ΤΗ ΒΟΥΛΗ

Αντιπροσωπεία της ΟΣΥΑΠΕ πραγματοποίησε σήμερα 17 Ιούλη παρέμβαση στο Υπουργείο Εσωτερικών, για το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ που περιλαμβάνει και «Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.». Παρά το σχετικό αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό, η συνάντηση έγινε με παράγοντα του Υπουργείου, στον οποίο του αναπτύχθηκαν όλα τα θέματα που είχαμε επισημάνει σε προηγούμενο σχετικό υπόμνημά μας.

Στη συνέχεια αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας πήγε στη Βουλή καθώς το νομοσχέδιο έχει ήδη κατατεθεί στην αρμόδια Επιτροπή της και πραγματοποίησε ενημερωτικές συναντήσεις με Κόμματα και κατέθεσε το υπόμνημα της Ομοσπονδίας και τις σχετικές ανακοινώσεις μας.-

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΣ & ΒΟΥΛΗ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΗΛΙΑ ΔΟΛΓΥΡΑ

Αθήνα  8 /5 /2017

Αριθμ. Πρωτ.:48

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στη συνεδρίασή του στις 27 Απρίλη 2017 συζήτησε την απαράδεκτη πρακτική του μέλους του Γ.Σ. συναδέλφου Ηλία Δόλγυρα, που με γραπτή αναφορά του ζήτησε «τον πειθαρχικό έλεγχο» του συναδέλφου Παναγιώτη Ντόντου, άλλου μέλους του Γ.Σ.

Το θέμα αυτό συζητήθηκε στο Γ.Σ. μετά από σχετικό αίτημα του Π. Ντόντου, όπου παρουσιάστηκαν όλα τα σχετικά στοιχεία.

Με απόφασή του, το Γενικό Συμβούλιο :

 1. Καταδικάζει την ενέργεια αυτή του Η.Δόλγυρα και θεωρεί ότι ο εκφοβισμός, η τρομοκρατία και η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας δεν συνάδουν με καμιά συνδικαλιστική πρακτική, πόσο μάλλον όταν το ζήτημα για το οποίο ζήτησε την πειθαρχική δίωξη του συναδέλφου αφορά συνδικαλιστική τοποθέτηση, που έγινε σε «εσωτερική αλληλογραφία» των μελών του Γ.Σ. της Ομοσπονδίας (στο osyape-gs@googlegroups.com).
 2. Καταδικάζει επίσης την στάση της Περιφερειακής Αρχής, που αφ’ ενός παρέπεμψε το θέμα για διερεύνηση στο αρμόδιο Τμήμα Πειθαρχικών Διαδικασιών, θέλοντας να αξιοποιήσει την διάταξη του πειθαρχικού δικαίου για την «εντός και εκτός υπηρεσίας συμπεριφορά», και αφ’ ετέρου έκανε για 2 και πλέον μήνες πλάτες στον Δόλγυρα και την παράταξή του (Αγωνιστική Συνεργασία/ΠΑΣΚΕ) και δεν χορηγούσε στον ενδιαφερόμενο το αντίγραφο της αναφοράς του. Χρειάστηκε Εισαγγελική Παραγγελία για να το δώσουν…
 3. Η όποια ανάκληση της αναφοράς του έγινε μετά από 2 μήνες και μετά από 5 ημέρες από την κατάθεση της Εισαγγελικής Παραγγελίας, δεν «διορθώνει» τίποτα, όχι μόνο γιατί η πράξη του παραμένει αντισυναδελφική και αντισυνδικαλιστική, αλλά και γιατί εμμένει στις απόψεις του, συνεχίζοντας την προσπάθεια απειλών και τρομοκρατίας.
 4. Θεωρεί απαράδεκτη την διαβίβαση της αναφοράς ως «εμπιστευτικό έγγραφο» και δηλώνει ότι δεν δέχεται καμιά δέσμευση, αφού το αίτημα του Δόλγυρα για άσκηση πειθαρχικής δίωξης δεν έχει σχέση με υπηρεσιακά καθήκοντα και δεν μπορεί να ασκεί εξουσία ως Γενικός Διευθυντής σε υπάλληλο άλλης Γενικής Δ/νσης.
 5. Η πράξη αυτή με το συγκεκριμένο περιεχόμενο θα αποτελεί «μνημείο» του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΛΓΥΡΑ

ΟΣΥΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αθήνα  5/5/2017

Αριθμ. Πρωτ.: 47

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ

ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Για μια ακόμα φορά δεν μας δόθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών στα αιτήματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητων του και τα οποία θέσαμε εκ νέου στον υφυπουργό Μεταφορών & Υποδομών Νίκο Μαυραγάνη, κατά την συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαΐου.

Άκουγε τα θέματα «για πρώτη φορά» !!! είπε, προσπαθώντας να υπεκφύγει συγκεκριμένων απαντήσεων και να δικαιολογήσει τις δύο προηγούμενες άκαρπες συναντήσεις με εκπροσώπους του Υπουργείου με επικεφαλής τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού & τις δεσμεύσεις του για απαντήσεις.

Στη συζήτηση που έγινε. ο υφυπουργός:

δήλωσε ότι σκέφτεται να φέρει τροπολογία στη Βουλή για 6μηνη παράταση του ισχύοντος καθεστώτος διενέργειας των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών,

απέρριψε κάθε συζήτηση για αποζημίωση στο βοηθητικό έργο,

κατέθεσε την πρόθεσή του οι εξεταστές και ίσως οι εκπαιδευτές να αποφοιτούν από σχολή «τύπου» ΤΕΙ, αξιοποιώντας σε αυτή την κατεύθυνση κονδύλια για την οδική ασφάλεια,

πρότεινε τη δημιουργία αυτοτελούς υπηρεσίας – σώμα επιθεώρησης – για την διενέργεια των εξετάσεων, που θα στελεχωθεί σε πρώτη φάση από δημόσιους υπαλλήλους, ενώ στο μέλλον μπορεί να αλλάξει…, με ελεγχόμενη ηλεκτρονικά όλη τη διαδικασία εκπαίδευσης, θεωρητικής και πρακτικής,

για τα μεικτά κλιμάκια έλεγχου δήλωσε ότι πρόθεσή του είναι να φτιάξει Σώμα που θα περιλαμβάνει ΣΔΟΕ, ΕΦΕΤ, Αστυνομία, Μηχανικούς, Τεχνικούς κ.α. που θα διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα,

για το άνοιγμα όλων των δημοσίων ΚΤΕΟ, δεν είπε τίποτα, παρά μόνο ότι θα ενημερωθεί από αρμόδιο υπηρεσιακό παράγοντα την επόμενη εβδομάδα

υποσχέθηκε να ασχοληθεί με το πρόβλημα δήλωσης κωλύματος ή του δικαιώματος αποχής από το έργο των εξετάσεων οδήγησης σε υπηρεσίες με μικρότερο των 21 εξεταστών όπως και με το θέμα της κατάργησης της ρύθμισης του ν.4439/2016, με την οποία χαρακτηρίζεται ως αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα η όποια καθυστέρηση σε χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Δήλωσε τέλος ότι θα μας καλέσει σε νέα συνάντηση την μεθεπόμενη εβδομάδα.

Από το σύνολο των απαντήσεων φάνηκε ότι η ηγεσία του Υπουργίου κινείται σε διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση από τα αιτήματα της Ομοσπονδίας.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, γιατί οι συνολικές εξελίξεις προμηνύουν συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, νέα αντεργατικά μέτρα και συρρίκνωση των εισοδημάτων μας με ταυτόχρονη εντατικοποίηση της δουλειάς.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

ΟΣΥΑΠΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ‘ΝΕΟ’ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Αθήνα  27/4/2017

Αριθμ. Πρωτ.:43

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στην συνεδρίασή του στις 27 Απρίλη 2017 συζήτησε την Πρόταση της Επιτροπής του ΥΠΕΣ, του άρθρου 5 του ν. 4368/2016 για την «Αναθεώρηση του Θεσμικού Πλαισίου της Τ.Α.» και κατέληξε στο παρακάτω κείμενο:

Για εμάς τους εργαζόμενους στις Περιφέρειες, η λεγόμενη «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» κρίνεται και από τη μεριά του υπαλλήλου στους ΟΤΑ β’ βαθμού και από αυτήν του πολίτη, που ανήκει στις λαϊκές οικογένειες.

Οι ιδιότητες αυτές όχι μόνο είναι άρρηκτα δεμένες, αλλά ταυτόχρονα απαιτούν από εμάς μεγαλύτερη υπευθυνότητα και κριτική προσέγγιση χωρίς συντεχνιασμό.

Είναι γεγονός ότι η συμμετοχή του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας μας στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τ.Α. επιβεβαίωσε την αρχική μας άποψη ότι το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης είναι προκαθορισμένο και το «παιχνίδι είναι στημένο».

Η κατάθεση της δικής μας, διαφορετικής προσέγγισης μέσα στην Επιτροπή δεν διαφορόποιησε καθόλου την πρόταση η οποία κατατέτηθε και δημοσιοποιήθηκε. Ήταν εξάλλου αναμενόμενο, αφού δεδομένη είναι η πολιτική, που ακολουθεί η κυβέρνηση καθώς επίσης δεν έχει υπάρξει θετική απάντηση σε κανένα από τα αιτήματα, που έχουμε καταθέσει ως Ομοσπονδία στο ΥΠΕΣ.

Γνωρίζουμε ότι στην κατατεθειμένη ΠΡΟΤΑΣΗ υπάρχουν ζητήματα, που γράφονται και ζητήματα, που δεν γράφονται, ζητήματα για τα οποία στη σημερινή φάση της οικονομίας, η κυβέρνηση απλώς «ανοίγει την πόρτα» και θα τα «εξελίξει» στην συνέχεια…

Πρώτα απ’ όλα θέλουμε να σημειώσουμε ότι στις εκατοντάδες σελίδες της ΠΡΟΤΑΣΗΣ για την ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ της ΤΑ δεν χώρεσε ούτε μια αράδα για τα σημαντικά προβλήματα των εργαζομένων στις Περιφέρειες και τους Δήμους. Δεν βρήκε θέση, ούτε μία πρόταση από όσες έχουμε καταθέσει για να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων  υπηρεσιών των ΟΤΑ προς τα λαϊκά στρώματα.

Αντίθετα σύμφωνα και με την προκαθορισμένη αποδοχή της Επιτροπής για τους ισχύοντες «δημοσιονομικούς περιορισμούς», έγινε προσπάθεια να προσαρμοστούν και να προταθούν αρκετά οργανωτικά ζητήματα σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα πχ προβλήματα συγκρότησης υπηρεσιών νησιωτικών περιοχών, διοικητική υποστήριξη Δήμων κλπ.

Οργανωτικά δεδομένα, που διαπνέουν όχι μόνο την ΠΡΟΤΑΣΗ αυτή, αλλά και νομοσχέδια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, όπως το Σχέδιο νόμου του ΥΠΕΣ, όπου θέλει να υπερκεράσει το πρόβλημα της υποστελέχωσης και της συνεχιζόμενης απαγόρευσης των προσλήψεων, προωθώντας άρον – άρον πχ την απαράδεκτη ρύθμιση (άρθρο 87) που δίνει τη δυνατότητα στις Περιφερειακές Αρχές σε νησιωτικές περιοχές να «φορτώνουν» σε υπαλλήλους τους αντικείμενα και άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων, χωρίς την συναίνεσή τους!!!!

Είναι φανερό ότι με τη μεταρρύθμιση αυτή, επιχειρείται να διαδραματήσουν οι Περιφέρειες κυρίως, το όχημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, την οποία ευαγγελίζεται η κυβέρνηση. Να δοθούν δηλ. στους  φορείς της Τ.Α. τα «εργαλεία» με τα οποία πιστεύουν ότι θα μπορέσουν είτε να ανοίξουν το δρόμο, είτε να συνδράμουν, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σε νέα πεδία κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων.

«Διπλωματία των Πόλεων και των Περιφερειών», οι  «αδελφοποιήσεις» και «τα διεθνή δίκτυα των Πόλεων/Περιφερειών», καθώς και οι «Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)» (οι οποίοι προωθούνται ταχύτητα, αφού έχουν συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΣ- άρθρα 105-111) θεωρούνται τόσο μηχανισμοί τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των ΟΤΑ, όσο και «αναπτυξιακά εργαλεία», που σε συνδιασμό με την διεύρυνση του πλαισίου των ΣΔΙΤ, μπορούν «να υπερκεράσουν γραφειοκρατικά εμπόδια», «να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την αξιοποίηση των ευκαιριών, καθώς και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί ο διεθνής ανταγωνισμός», «να δώσουν ευκαιρίες για κινητοποίηση και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών αλλά και της αγοράς».

Με αυτά τα δεδομένα συνειδητοποιούμε πως η ανάπτυξη που προωθούν όχι μόνο θα πατήσει σε τσαλαπατημένα εργατικά δικαιωμένα, αλλλά και πως αντικειμενικά οι Περιφέρειες θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στην παραπέρα ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων (όπως έγινε πριν μερικές δεκαετίες με τους Δήμους).

Η ΠΡΟΤΑΣΗ περιλαμβάνει την επικαιροποίηση των «ρυθμίσεων του Νόμου 1622/1986 «Τοπική Αυτοδιοίκηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη και Δημοκρατικός Προγραμματισμός» ως προς τα όργανα και τις διαδικασίες του αναπτυξιακού προγραμματισμού», καθώς και «την ενίσχυση θεσμικών σχημάτων όπως η διαβαθμιδική και διαδημοτική συνεργασία. Η σύνδεση του προγραμματισμού μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διοίκησης (Κεντρική Διοίκηση, Περιφέρειες, Δήμοι)».

Γι’ αυτό δηλώνουν ότι «η διοικητική μεταρρύθμιση δεν πρέπει να αφόρα μόνο την ΤΑ αλλά ολόκληρο το διοικητικό σύστημα με στόχο την δημιουργία του επιτελικού κράτους και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης». Δηλώσεις που ακουμπάνε και σε σχετικές αποφάσεις ΕΝΠΕ & ΚΕΔΕ.

Στο ψήφισμα του 4ου Συνεδρίου της ΕΝΠΕ με θέμα την «Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Τ.Α.» σημειώνεται χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων ότι «Το σημερινό γραφειοκρατικό, αναποτελεσματικό και αντιπαραγωγικό μοντέλο θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα νέο, που να υπηρετεί τους σκοπούς ενός επιτελικού, ευέλικτου και συνεκτικού κράτους».

Από την δική μας πλευρά είχαμε επισημάνει ότι «Για εμάς ένας νέος χειρότερος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ είναι προ των πυλών και αυτό το λέμε γιατί είναι ξεκάθαρο ότι η σημερινή κυβέρνηση με τα επιτελεία της προσπαθεί να ξεπεράσει τα όποια εμπόδια την δυσκόλευαν στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, θέλει να απλοποίησει την διαδικασία παραχώρησή της στους επιχειρηματικούς ομίλους, να προχωρήσει με μεγαλύτερη ταχύτητα στις ΣΔΙΤ και τις ιδιωτικοποιήσεις, να διοχετεύει πιο εύκολα κεφάλαια στους επιχειρηματίες ως αναπτυξιακά κίνητρα, να βάλει ακόμα πιο βαθιά το χέρι στις τσέπες των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών, με την ενίσχυση της ανταποδοτικότητας και της φορομπηξίας, με την φορολογική αποκέντρωση… προκειμένου να έχουν οι ΟΤΑ οικονομική αυτοτέλεια… όπως λένε». Καθώς επίσης «ότι το πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης όπως αυτό καθορίζεται από την οργάνωσή της, τις αρμοδιότητες, τα οικονομικά της δεδομένα, μα κυρίως τους άξονες που θέτει το κεντρικό κράτος και οι διακρατικές Ενώσεις που συμμετέχει η χώρα, την έχουν μετατρέψει σε έναν μηχανισμό «συμπληρωματικό» που δεν μπορεί παρά να κινείται στην ίδια γραμμή.

Μια γραμμή, που σήμερα φέρει και τη σφραγίδα των 3 μνημονίων, του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και της δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά και σήμερα και χθες ως κεντρικό άξονα έχει την υπηρέτηση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, … και στη φάση της κρίσης, και στη φάση της ύφεσης, στασιμότητας και σήμερα στην προσπάθεια εξεύρευσης και στήριξης επενδύσεων».

Στην ΠΡΟΤΑΣΗ του ΥΠΕΣ φαίνεται καθαρά πως προωθείται σήμερα από όλους τους μηχανισμούς και τους θεσμικούς εταίρους της κυβέρνησης μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, που θα κυριαρχούν οι εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων, οι ιδιωτικοποιήσεις, τα ΣΔΙΤ κλπ και που η υποστελέχωση θα συνεχίζει να διευκολύνει την απαξίωση των υπηρεσιών μας.

Τα θεσμικά εργαλεία που προτείνονται μεταξύ άλλων στην ΠΡΟΤΑΣΗ, για να δοθούν επιχειρηματικά κίνητρα, για να συγκεντρωθεί και να διοχετευθεί χρήμα στο όνομα της ανάπτυξης, είναι:

 1. Προσέλκυση επενδύσεων και συγκέντρωση πόρων (ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων κλπ) σε έργα και υποδομές που θα υπηρετούν στρατηγικούς σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων.
 2. Ληστρική αξιοποίηση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας της Τ.Α.
 3. Παραπέρα ώθηση της λεγόμενης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΜΚΟ-ΚΟΙΝΣΕΠ-διάφοροι συνεταιρισμοί, δίκτυα κλπ).
 4. Σταδιακή μεταφορά νέων φορολογικών βαρών στις πλάτες των λαϊκών νοικοκυριών και την νομιμοποίηση παλιών μέσω και της Τοπικής Διοίκησης, μέσα από την λεγόμενη φορολογική αποκέντρωση, οικονομική αυτοτέλεια κλπ.

Οι εργαζόμενοι έχουμε εμπειρία, για το τι σημαίνει «επιτελικό κράτος», «φορολογική αποκέντρωση», ΣΔΙΤ κλπ. Γνωρίζουμε ότι η άσκηση των «δημόσιων πολιτικών» από οποιαδήποτε επίπεδο – φορέα του κράτους κι αν γίνεται δεν σημαίνει ότι είναι προς όφελος των «πολλών». Δεν σημαίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς το λαό είναι δωρεάν και πλήρεις ώστε να καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες των πολιτών. Πολύ περισσότερο δε, δεν σημαίνει ότι η άσκηση αυτών των «δημόσιων πολιτικών» θα γίνεται από εργαζόμενους με συγκροτημένα δικαιώματα.

Με αυτή την οπτική, η προσέγγιση του πορίσματος της Επιτροπής, όπου καταγράφονται οι πάνω από 300 αρμοδιότητες των Περιφερειών δεν θα σηματοδοτήσει αρμοδιότητες και λειτουργία των υπηρεσιών μας με τα παραπάνω, δικά μας κριτήρια.

Η «επανοριοθέτηση αρμοδιοτήτων» με «την αρχή της επικουρικότητας στην προώθηση της δημόσιας πολιτικής και την εγγύτητα στις ανάγκες των πολιτών» θέλει να υπηρετήσει την ενιαία αντίληψη στις λειτουργίες όλων των θεσμών του αστικού κράτους, ώστε ανεξάρτητα από τις διαχειριστικές επιλογές και τις ιδεολογικές αφετηρίες των διαφόρων φορέων να υπηρετείται αποτελεσματικά η καπιταλιστική κερδοφορία.

Ανεξάρτητα την όποια προσπάθεια γίνει κι αν αυτή ευοδωθεί, για τη «σαφήνεια», την «μη αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων» και την «προτυποποίηση εγγράφων και διαδικασιών», αυτή θα κινείται στην κατεύθυνση «προσδιορισμού ενός ελάχιστου επιπέδου αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών (ένα minimum δηλαδή λειτουργιών) και διαδικασιών, που θα περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες», θα βασίζεται στη «σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας στην παροχή των υπηρεσιών και στη δημιουργία νέων θεσμικών δυνατοτήτων στήριξης του Ευρωπαϊκού αναπτυξιακού προσανατολισμού των τοπικών οικονομικών στη βάση ανταγωνιστικών προτύπων».

Γι’ αυτό λέμε ότι το ζητούμενο με τις ασκούμενες «δημόσιες πολιτικές» δεν έχει να κάνει με «οργανωτικά ζητήματα», αλλά κυρίως με το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα αυτών, με την πολιτική άποψη που κυριαρχεί, ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν «κόστος» και πρέπει αυτό να ελαχιστοποιηθεί.

Χαρακτηριστικά πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν τα περιεχόμενα:

– των νόμων 4442/2016  «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» και 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», όπου καταργήθηκαν οι αδειοδοτήσεις, ελαχιστοποιήθηκαν οι έλεγχοι… κι αυτοί οι ελάχιστοι προβλέπεται να γίνονται από πιστοποιημένους φορείς (ιδιωτικούς, επιμελητήρια κλπ)

– των ν. 4445 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη κλπ» και 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», όπου φαίνεται καθαρά πως αντιμετωπίζονται τα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, φτώχειας και αποκλεισμού και πως οι προβλεπόμενες υπηρεσίες  θα παρέχονται από προσωπικό πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με σύμβαση ΙΔΟΧ ή μίσθωσης έργου κλπ.

Επίσης χαρακτηριστική είναι στο πόρισμα του ΥΠΕΣ, η όλη αναφορά σε αρμοδιότητες, οι οποίες με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ μεταφέρθηκαν από τις τότε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στους Δήμους (πχ Πολεοδομίες) ότι «οι γνωστοί δημοσιονομικοί περιορισμοί και κυρίως η ισχύουσα μέχρι σήμερα αναστολή των προσλήψεων, δεν κατέστησαν εφικτή την ανάληψη όλης της αρμοδιότητας από όλους τους Δήμους». Σήμερα λοιπόν με αυτά τα δεδομένα να παραμένουν σε ισχύ προτείνεται από την Επιτροπή «να εξεταστεί η δυνατότητα ανάθεσης των αντίστοιχων υπηρεσιών στον β’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών από μία κεντρική πολεοδομική υπηρεσία στην έδρα κάθε Περιφέρειας της χώρας και ένα πολεοδομικό γραφείο στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας».

Μακριά από τα δικά μας προβλήματα και αιτήματα κινούνται και τα ζητήματα, που αναφέρονται στην ΠΡΟΤΑΣΗ και αφορούν την «Μητροπολιτική Διακυβέρνηση», την κατάργηση της Οικονομικής Επιτροπής ή άλλων Επιτροπών και τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων τους είτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο είτε στην Εκτελεστική Επιτροπή, την αντιστοίχηση του θεσμού του Εκτελεστικού Γραμματέα (Περιφέρειας) προς αυτόν του Γενικού Γραμματέα (Δήμου) και την κατάργηση «του θεσμού του άμεσα εκλεγόμενου χωρικού Αντιπεριφερειάρχη».

Η αναφορά επίσης «στη διατήρηση της Περιφερειακής Ενότητας ως εσωτερικής υποδιαίρεσης της Περιφέρειας και ως επιπέδου οργάνωσης των υπηρεσιών της» από μόνη της, χωρίς να λυθεί το σημαντικό ζήτημα της υποστελέχωσης (μείωση κατά 40% από το 2009) και του σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όχι μόνο δεν λύνει τα υπαρκτά προβλήματα λειτουργίας των υπηρεσιών μας, αλλά προσθέτει και νέα.

Απαράδεκτη επίσης είναι η αναφορά για την «καθιέρωσης ενός minimum περιεχομένου των οργανισμών των Περιφερειών», προκειμένου να «αναβαθμιστεί ο ρόλος τους»!!!

Και ενώ έχουν  πάρει διαστάσεις «τσουνάμι» οι αυθαίρετες «μετακινήσεις» υπαλλήλων σε υπηρεσίες άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων, το ΥΠΕΣ δεν βρήκε ούτε μία αράδα να γράψει για την εφαρμογή της έννοιας της «μετάθεσης» και στους υπαλλήλους των Περιφερειών, να υιοθετήσει τα αιτήματά μας και να εναρμονίσει τις σχετικές διατάξεις με την σχετική απόφαση του ΣΤΕ, όπου ως μετάθεση ορίζεται η μεταφορά ενός υπαλλήλου από μία διακεκριμένη οργανική μονάδα (Διεύθυνση) σε μία άλλη διακεκριμένη οργανική μονάδα και ως διακεκριμένη οργανική μονάδα θεωρεί κάθε οργανική μονάδα «με ιδία κατά τόπο αρμοδιότητα».

Η διαμόρφωση της αντίληψης ότι η ακολουθούμενη πολιτική, εν προκειμένω από τους ΟΤΑ, συνδιαμορφώνεται από το λαό και τους εργαζόμενους δεν είναι καινούργια μέθοδος εγκλωβισμού της συνείδησης. Γι αυτό βρίθουν οι προτάσεις, που προσπαθούν να εγκλωβίσουν και να ενσωματώσουν ριζοσπαστικές διαθέσεις, να πιέσουν για ευρύτερες συναινέσεις, να ενισχύσουν τον κοινωνικό εταιρισμό (επιτροπές διαβούλευσης, ηλεκτρονική διαβούλευση, δημοσκοπήσεις, δημοψηφίσματα, συμμετοχικοί προϋπολογισμοί, συνήγοροι, συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων (δίνουν δικαίωμα λόγου, λες και δεν έχουμε μέσα από τα Σωματεία μας) στη λήψη των αποφάσεων των ΟΤΑ κλπ). Πόσο μάλλον όταν η πολιτική αυτή είναι αντιλαϊκή και έχει προκαθορισμένο το πλαίσιο λειτουργίας της, που την απαρέγκλιτη εφαρμογή του εξασφαλίζουν μια σειρά υπάρχουσες και προτεινόμενες διαδικασίες και όργανα Εποπτείας και ελέγχου (Δημοσιονομικοί Έλεγχοι, Παρατηρητήρια, Ελεγκτές Νομιμότητας κλπ).

Διαδικασίες και Όργανα, που ανεξάρτητα πως ονομάζονται κάθε φορά εξασφαλίζουν από την Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση «την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου της χώρας (δηλ. εναρμόνιση με τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις) και της πορείας προσαρμογής προς αυτόν», «ανήκουν στο ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης και υπόκεινται στις δεσμεύσεις που απορρέουν από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους».

Βλέπουμε πως στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης και οξύτατου καπιταλιστικού ανταγωνισμού ο εκσυγχρονισμός των φορέων του κράτους συνδέεται με την όλο και μεγαλύτερη αποδυνάμωση και αποσύνδεση της χρηματοδότησης των φορέων της Τ.Δ. από το κράτος, την διασύνδεση της λειτουργίας της με τις ανάγκες της επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους πχ απορρίμματα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουρισμός, αγροτική παραγωγή κλπ.

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται οι κρατικές επιχορηγήσεις να παραμείνουν στην ευθύνη της κρατικής διοίκησης και το ύψος τους να συναρτάται «με την δυναμικότητα των φόρων» και τα «ίδια έσοδα». Δεν είναι τυχαίο που το άρθρο με τίτλο «Διευκόλυνση της είσπραξης ιδίων εσόδων των Ο.Τ.Α.» αποτελεί και το άρθρο 65 του Πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΣ, που έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Μπαίνει επίσης στην πρώτη γραμμή το ζήτημα της επανεξέτασης της κατανομής των ΚΑΠ και της «μεταφοράς φορολογικής εξουσίας και εσόδων στους ΟΤΑ», με βήματα όπως λένε προσεκτικά και σταδιακά, ώστε σε βάθος 5ετιας η Ελλάδα να συγκλίνει στο 50% του μέσου όρου φορολογικής αποκέντρωσης των χωρών του ΟΑΣΑ. Προτείνεται χαρακτηριστικά η «ενίσχυση της φορολογικής αποκέντρωσης με παράλληλη ενδυνάμωση των φοροεισπρακτικών μηχανισμών της Τ.Α. και παροχή κινήτρων στην αυτοδιοίκηση ώστε να επιδιώξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα είσπραξης των τοπικών της εσόδων».

Με το επιχείρημα δε ότι «δεν επαρκούν τα ανταποδοτικά έσοδα σε κάποιους δήμους ώστε να καλύψουν το κόστος λειτουργίας των ανταποδοτικών υπηρεσιών» με την ΠΡΟΤΑΣΗ ανοίγει το ζήτημα «οριοθέτησης της έννοιας της ανταπόδοσης» με στόχο να απελευθερωθεί ένα στενά δεσμευτικό θεσμικό πλαίσιο μεταξύ κρατικής χρηματοδότησης και ανταπόδοσης και να περάσουν προοδευτικά σε αυτό, που στρατηγικά ετοιμάζουν: Οι πόροι των ΟΤΑ να έχουν ως κύρια πηγή τους την ανταποδοτικότητα και την επιχειρηματικότητα και η κρατική χρηματοδότηση να έχει «χαρακτήρα εξισορρόπησης». Χαρακτηριστικά είναι όσα αναφέρονται «πως χρειάζεται να προταθούν άμεσα και άλλες υπηρεσίες των ΟΤΑ για να μπορέσουν να χαρακτηρισθούν ανταποδοτικού χαρακτήρα»!!!

Οι εργαζόμενοι των Περιφερειών τασσόμαστε σταθερά με όλους τους εργαζόμενους και το λαό που δηλώνει: φτάνει πια η φορομπηξία, δεν δεχόμαστε να πληρώνουμε και να ξαναπληρώνουμε για υπηρεσίες που θα έπρεπε να είναι δωρεάν και σύγχρονες, αναβαθμισμένες, και να καλύπτουν τις ανάγκες μας. Και αποδεικνύεται επίσης πόσο δίκιο είχαμε όταν ζητούσαμε να παραμείνει η μισθοδοσία μας στον κρατικό προϋπολογισμό, όταν στο προηγούμενο Συνέδριο της ΕΝΠΕ στη Λευκάδα υποδεχτήκαμε τον τότε υπουργό εσωτερικών με σύνθημα στο πανό μας  «μισθοδοσία από τον κρατικό προυπολογισμό – όχι στη σύνδεση των μισθών μας με τους φόρους». Αίτημα, που για εμάς παραμένει στην πρώτη γραμμή.

Σε προτεραιότητα επίσης το ΥΠΕΣ με την ΠΡΟΤΑΣΗ του, θέτει «την αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ», ως εργαλείο αύξησης των εσόδων τους, με μια «πιο ευέλικτη διαδικασία και έμφαση σε εκμισθώσεις επενδυτικού χαρακτήρα».

Με κορμό τις αλλαγές που προτείνουν στο άρθρο 192 του ν. 3463/2006 που αφορά στην «εκμίσθωση ακινήτων» ανοίγουν όλους τους δρόμους της ληστρικής εκμετάλλευσης γης και ακίνητων των ΟΤΑ από το ιδιωτικό κεφάλαιο, προσδιορίζοντας παραχωρήσεις 25 χρόνων, 50 χρόνων για βιομηχανικές εγκαταστάσεις & επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ακόμα και 99 χρόνων για αξιοποίηση δημοτικής έκτασης για τουριστικές δραστηριότητες!!! Προτείνουν επίσης ότι «αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση να μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους θα καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο», ότι «όλες οι συμβάσεις παραχώρησης-εκμετάλλευσης μπορούν να υπεκμισθώνονται σε τρίτους» καθώς και ότι όλες αυτές «απαλλάσονται από φόρους/τέλη/ δικαιώματα υπέρ Δημόσιου και τρίτων»!!!

Γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν ακόμη εκσυγχρονισμό του κράτους, αναγκαίο για τους επιχειρηματικούς ομίλους, που θέλουν τους ΟΤΑ ικανούς να τους συνδράμουν στις νέες επενδύσεις τους.

Το γεγονός αυτό, όμως δεν θα σταθεί εμπόδιο στην προσπάθεια που κάνουμε να οξύνουμε την συνείδηση των εργαζομένων, στο να γίνει κατανοητό τι φταίει και η ζωή μας συνεχώς κατρακυλάει, να οργανώσουμε τον αγώνα μας για να διεκδικήσουμε αποτελεσματικά:

Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών μας στη κατεύθυνση κάλυψης των αναγκών των λαϊκών οικογενειών, με προγράμματα δημόσιας υγείας, πρόνοιας, πρόληψης, στήριξης της φτωχής αγροτιάς, των μικρών επαγγελματιών, της εργαζόμενης γυναίκας της νεολαίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση εξάλλου είναι και οι προτάσεις, που έχουμε καταθέσει σαν Ομοσπονδία στους αρμόδιους, για ενίσχυση των υπηρεσιών, για Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειών, που θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν προγράμματα πρόληψης, που θα υλοποιούν πχ έγκαιρα όλο το πρόγραμμα της καταπολέμησης των κουνουπιών, για δωρεάν εμβολιαστική κάλυψη όλων των παιδιών και όλων των ενηλίκων, για επαναλειτουργία όλων των δημοσίων ΚΤΕΟ και μάλιστα δωρεάν για άνεργους και όλες τις ευπαθείς ομάδες, για κάλυψη των αναγκών σε Παιδικούς Σταθμούς και Κατασκηνώσεις, για κεντρικό σχεδιασμό και συντονισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων για να προσδιοριστούν κατάλληλοι χώροι υγειονομικής ταφής, θανατωμένων ζώων από επιζωοτίες, για να είναι οι συνάδελφοι γεωτεχνικοί στο πλάι της φτωχής αγροτιάς, για να υλοποιούν οι τεχνικές μας υπηρεσίες αντιπλημμυρικά έργα, έργα αντισεισισμικής θωράκησης, έργα που αποτελούν τις αναγκαίες κοινωνικές υποδομές στις πόλεις και τα χωριά και άλλα πολλά.

Μια τέτοια λειτουργία των Περιφερειών απαιτεί μαζικές προσλήψεις εργαζομένων με μόνιμη σχέση εργασίας και γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Μια τέτοια λειτουργία των Περιφερειών είναι στον αντίποδα του σημερινού Καλλικράτη, και στον αντίποδα των σχεδιασμών και της σημερινής κυβέρνησης, όπως αυτές διατυπώνονται στην ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Δ.. Γι αυτό διαφωνήσαμε και μέσα στην Επιτροπή του ΥΠΕΣ, γι αυτό δηλώνουμε και με την σημερινή μας ΑΠΟΦΑΣΗ του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, ότι την απορρίπτουμε και δεν αποτελεί για εμάς βάση για συζήτηση.

Και βέβαια πέρα από τα γενικά θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την κάλυψη των απωλειών των μισθών μας, για ανατροπή όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, για πλήρη αναγνώριση της προυπηρεσίας μας, για ξεπάγωμα της μισθολογικής εξέλιξης, για συνέχιση και επέκταση του επιδόματος παραμεθορίου, για χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος σε όλους όσους εργάζονται σε ανθυγιεινούς χώρους και συνθήκες, για πλήρη κάλυψη των εξόδων μετακίνησης για την άσκηση της υπηρεσίας, για ολοκληρωμένη νομική κάλυψη και στήριξη.

Ζητήματα, για τα οποία μήνες τώρα περιμένουμε απαντήσεις από τα αρμόδια υπουργεία και ιδιαίτερα από το ΥΠΕΣ…, και για αυτό αποτελεί κοινή πλέον πεποίθηση και απόφασή μας ότι οι αγώνες μας πρέπει να πάρουν πια κινηματικά, διεκδικητικά χαρακτηριστικά, και έτσι να προϋπαντήσουμε και το νέο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.

Π.Α.

 1. ΥΠΕΣ

α. Γραφείο Υπουργού

β. Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Θεσμικού Πλαισίου της Τ.Α.

 1. ΕΝΠΕ
 2. Περιφερειάρχες
 3. Κόμματα Βουλής (πλην Χ.Α.)
 4. Σύλλογοι-Μέλη μας
 5. ΜΜΕ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ