Αρχείο κατηγορίας ΝΕΑ

Έγγραφο Γενικών Δ/ντων Π. Κρήτης για αξιολογήσεις

Διαβάστε το έγγραφο των Γενικών Διευθυντών της Περιφέρειας Κρήτης προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τις αξιολογήσεις
Αξιοκρατική Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΏΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε το έγγραφο των Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τις αξιολογήσεις

‘Εγγραφο Αξιολογητών Απολεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου