Αρχείο κατηγορίας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΠΑ-ΚΑΡΤΕΣ ΟΑΣΑ

ΚΑΡΤΕΣ ΟΑΣΑ 2020

Αθήνα  1-7-2020

Αρ. Πρωτ.: 158

Προς

                                        Όλα τα μέλη του Συλλόγου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΑ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων μας και μετά από επικοινωνία με τον ΟΑΣΑ σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Στις ετήσιες και τις εξαμηνιαίες κάρτες που ήταν σε ισχύ το χρονικό διάστημα από τις 11-3-2020 ως τις 04-5-2020 επεκτείνεται η ισχύς τους ως εξής:

α. Για όσες κάρτες το παραπάνω χρονικό διάστημα είχαν υπόλοιπο μικρότερο ή ίσο με 30 ημέρες επεκτείνεται η ισχύς τους κατά 30 ημέρες.

β. Για όσες κάρτες το παραπάνω χρονικό διάστημα είχαν υπόλοιπο μεγαλύτερο από 30 ημέρες επεκτείνεται η ισχύς τους κατά 55 ημέρες.

Για να φορτιστεί στις κάρτες η παραπάνω επέκταση της ισχύος τους όλοι οι κάτοχοι ηλεκτρονικών καρτών θα πρέπει να μεταβούν στα εκδοτήρια εισιτηρίων των σταθμών Μετρό, Τραμ κλπ, μέχρι την 31-5-2022 και να προβούν στα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1ο: Πατάμε την επιλογή: Ελληνική σημαία.

Βήμα 2ο: Μετά πατάμε την επιλογή: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ».

Βήμα 3ο: Τοποθετούμε την ηλεκτρονική κάρτα στην μπροστινή θήκη του ηλεκτρονικού μηχανήματος και πατάμε την επιλογή: «ΟΚ».

Βήμα 4ο: Ξεκινάει η διαδικασία φόρτισης, βγαίνει πρώτα η απόδειξη και συνεχίζει να φορτίζει η κάρτα.

Βήμα 5ο: Αφαιρούμε την κάρτα όταν μας ενημερώσει το μηχάνημα και κρατάμε την απόδειξη.

 1. Για τον καλύτερο προγραμματισμό όλων των εμπλεκομένων (συναδέλφων, Συλλόγου, ΑΔΕΔΥ, ΟΑΣΑ) καταστάσεις καρτών προς επαναφόρτιση ή έκδοση θα αποστέλλονται 2 φορές το μήνα, στις 15 και 29 κάθε μήνα, (στην περίπτωση που η 15η ή η 29η είναι Σαββατοκύριακο ή αργία θα αποστέλλονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα). Σε αυτές τις καταστάσεις θα περιλαμβάνονται μόνον όσοι συνάδελφοι έχουν καταθέσει το ποσό και έχουν προσκομίσει το σχετικό καταθετήριο (όπως αναλυτικά περιγράφουμε παρακάτω) μέχρι την ώρα 9.00 πμ της ημέρας αποστολής και όχι αργότερα.
 1. Οι συνάδελφοι μόνιμοι ή συμβασιούχοι που έχουν φορτίσει τις ηλεκτρονικές κάρτες τους μέσω του Συλλόγου, για να τις επαναφορτίσουν πρέπει να καταθέσουν στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου μας (ALPHA BANK ΙΒΑΝ GR33 0140 2320 2320 0200 1000 089) το ποσό, που αντιστοιχεί στην κάρτα, που επιθυμούν, με την αιτιολογία «κάρτα ΟΑΣΑ» και το όνομα τους και να προσκομίσουν το σχετικό καταθετήριο στα γραφεία του Συλλόγου μετά από συνεννόηση με κάποιο μέλος του ΔΣ ή να το στείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: syllogos.patt@gmail.com.

Προσοχή!!: Παρακαλούμε τους συναδέλφους που μεταφέρουν το ποσό της αξίας της κάρτας από άλλη τράπεζα να μη χρεώνουν την προμήθεια της τράπεζας στο λογαριασμό του Συλλόγου, και να βεβαιώνονται ότι τα χρήματα θα έχουν μεταφερθεί στο λογαριασμό του Συλλόγου υποχρεωτικά μέχρι την ώρα 9.00 πμ της ημέρας αποστολής.

Προσοχή!!  Προσοχή!!  Προσοχή!!

Όσοι συνάδελφοι αντικατέστησαν την ηλεκτρονική κάρτα που είχαν φορτίσει δια μέσου του Συλλόγου για οποιοδήποτε λόγο (την έχασαν, καταστράφηκε κλπ) χρειάζεται επιπλέον από τα παραπάνω να προσκομίσουν, στα γραφεία του Συλλόγου μετά από συνεννόηση με κάποιο μέλος του Δ.Σ. ή ηλεκτρονικά στο e-mail: syllogos.patt@gmail.com φωτοαντίγραφο της νέας ηλεκτρονικής κάρτας τους στο οποίο να φαίνεται καθαρά ο αριθμός της.

 1. Όσοι συνάδελφοι μόνιμοι ή συμβασιούχοι έχουν ηλεκτρονική κάρτα (η οποία δεν έχει φορτιστεί δια μέσου του Συλλόγου) και επιθυμούν όταν λήξει να την επαναφορτίσουν δια μέσου του Συλλόγου ώστε να έχουν την σχετική έκπτωση, χρειάζεται επιπλέον από τα αναφερόμενα στη παράγραφο 2 να προσκομίσουν, στα γραφεία του Συλλόγου μετά από συνεννόηση με κάποιο μέλος του ΔΣ ή ηλεκτρονικά στο e-mail: syllogos.patt@gmail.com φωτοαντίγραφο της ηλεκτρονικής κάρτας τους στο οποίο να φαίνεται καθαρά ο αριθμός της.
 1. Όσοι συνάδελφοι μόνιμοι ή συμβασιούχοι δεν έχουν ηλεκτρονική κάρτα και επιθυμούν να αποκτήσουν για πρώτη φορά δια μέσου του Συλλόγου ώστε να έχουν την σχετική έκπτωση πρέπει:

α) Να εκδώσουν ηλεκτρονική κάρτα. Η έκδοση για πρώτη φορά κάρτας, πραγματοποιείται ΜΟΝΟ σε ένα εκδοτήριο του ΟΑΣΑ.

Συγκεκριμένα για την έκδοση νέας κάρτας προσέρχονται σε ένα εκδοτήριο https://www.athenacard.gr/jsp/smartafc/general/customers/ekdotiria-pros.jsp και ζητούν από τον υπάλληλο να τους χορηγήσει ηλεκτρονική κάρτα χωρίς φόρτιση, αφού πρώτα τον ενημερώσουν ότι θα τη χρησιμοποιήσουν, ως ετήσια ή εξαμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών και ότι, μέσω του Συλλόγου, θα τη φορτώσουν με επιδότηση, σύμφωνα με τη σύμβαση Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Ο.Α.Σ.Α

Στη συνέχεια αφού επιδώσουν στον υπάλληλο τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο https://www.athenacard.gr/jsp/smartafc/general/customers/personalized-card.jsp δηλ. το ΑΜΚΑ τους, την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και πρόσφατη φωτογραφία (ή θα τους φωτογραφίσει υπάλληλος), θα τους ζητήσει έναν οκταψήφιο αριθμό, ως pin, και θα τους δώσει, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση, το έντυπο της ηλεκτρονικής κάρτας. Υπενθυμίζουμε ότι επιβάλλεται οπωσδήποτε να θυμούνται όλοι αυτό το οκταψήφιο pin, διότι μόνον με αυτόν τον οκταψήφιο αριθμό θα μπορούν να επανακτήσουν την κάρτα τους, από τον ΟΑΣΑ, σε περίπτωση απώλειας. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, για επανέκδοση, χρειάζονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία καθώς και ο οκταψήφιος pin της προηγούμενης κάρτας. Έτσι μόνον θα μπορέσουν μέσω ΟΑΣΑ (με κόστος 2€), να αποκτήσουν ξανά την κάρτα τους με όσο υπόλοιπο φόρτισης περιέχει.

β) Να καταθέσουν στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου μας (ALPHA BANK ΙΒΑΝ GR33 0140 2320 2320 0200 1000 089) το ποσό, που αντιστοιχεί στην κάρτα, που επιθυμούν, με την αιτιολογία «κάρτα ΟΑΣΑ» και το όνομα τους.

γ) Να προσκομίσουν το σχετικό καταθετήριο και φωτοαντίγραφο της ηλεκτρονικής κάρτας τους, στο οποίο να φαίνεται καθαρά ο αριθμός της, στα γραφεία του Συλλόγου μετά από συνεννόηση με κάποιο μέλος του ΔΣ ή να το στείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: syllogos.patt@gmail.com.

 1. Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για την έκδοση ή φόρτιση ηλεκτρονικής κάρτας για πρόσωπα του οικογενειακού μας περιβάλλοντος.
 1. Όσοι συνάδελφοι ή μέλη του οικογενειακού μας περιβάλλοντος είναι άνω των 65 ετών ΔΕΝ φορτίζουν τις κάρτες τους μέσω του Συλλόγου, γιατί οι άνω των 65 ετών δικαιούνται μεγαλύτερη έκπτωση.

Μετά την ενημέρωση του συστήματος από τον ΟΑΣΑ (σε μία ή δύο εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή των καταστάσεων καρτών για επαναφόρτιση ή έκδοση, δηλ. μετά την 15η και 29η  κάθε μήνα) όλοι οι κάτοχοι ηλεκτρονικών καρτών θα πρέπει να μεταβούν στα εκδοτήρια εισιτηρίων των σταθμών Μετρό, Τραμ κλπ, και να προβούν στα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1ο: Πατάμε την επιλογή: Ελληνική σημαία.

Βήμα 2ο: Μετά πατάμε την επιλογή: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ».

Βήμα 3ο: Τοποθετούμε την ηλεκτρονική κάρτα στην μπροστινή θήκη του ηλεκτρονικού μηχανήματος και πατάμε την επιλογή: «ΟΚ».

Βήμα 4ο: Ξεκινάει η διαδικασία φόρτισης, βγαίνει πρώτα η απόδειξη και συνεχίζει να φορτίζει η κάρτα.

Βήμα 5ο: Αφαιρούμε την κάρτα όταν μας ενημερώσει το μηχάνημα και κρατάμε την απόδειξη.

Το χρονικό περιθώριο για «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ», ώστε να περαστεί το κόμιστρο στην κάρτα τους, είναι εντός ενός μηνός από την ενημέρωση του συστήματος από τον ΟΑΣΑ. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν έχει προλάβει να κάνει «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ» και χάσει την κάρτα του χάνει το κόμιστρο. Μεταβιβάσεις και αναβαθμίσεις καρτών δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Σημειώνουμε ότι η φόρτιση της κάθε ηλεκτρονικής κάρτας γίνεται πάντα, σε χρόνο πριν τη λήξη της προηγούμενης φόρτισης της. Η νέα φόρτιση θα κάνει αυτόματα έναρξη ισχύος της, αμέσως με τη λήξη της προηγούμενης φόρτισης της (δηλ. μετά τη λήξη του υπάρχοντος υπολοίπου).

Οι «νέες» (λόγω μείωσης ΦΠΑ) τιμές για την έκδοση των καρτών από 01-6-2020 ως 31-10-2020  έχουν ως εξής: 

Α. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:

ονομαστικής αξίας 300€ – 15% = 255,00

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:

ονομαστικής αξίας 155€ – 13% = 134,85

Αυτές οι ενιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν για όλα τα μέσα αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Κορωπί), και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα Προαστιακού Μαγούλας-Πειραιάς-Κορωπί. Δεν ισχύουν στις Λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί –Αεροδρόμιο.

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ονομαστικής αξίας 446€ – 15% = 379,10 €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ονομαστικής αξίας 228€ – 13% = 198,36 €

Από 01-11-2020 σύμφωνα με τα ισχύοντα οι τιμές για την έκδοση των καρτών σύμφωνα με τη σύμβαση ΑΔΕΔΥ-ΟΑΣΑ έχουν ως εξής: 

Α. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:

ονομαστικής αξίας 330€ – 15% = 280,50

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:

ονομαστικής αξίας 170€ – 13% = 147,90

Αυτές οι ενιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν για όλα τα μέσα αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Κορωπί), και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα Προαστιακού Μαγούλας-Πειραιάς-Κορωπί. Δεν ισχύουν στις Λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί –Αεροδρόμιο.

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ονομαστικής αξίας 490€ – 15% = 416,50 €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ονομαστικής αξίας 250€ – 13% = 217,50 €

Αυτές οι ενιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, Λεωφορεία (και στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου), Τρόλεϊ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό έως το Αεροδρόμιο και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Αεροδρόμιο. Δεν ισχύουν στη γραμμή Χ80.

Για επαναφόρτιση ετήσιας κάρτας από το διάστημα 01.06.2020 έως 31.12.2020 και εφόσον δεν προηγηθεί εντολή παράτασης θα υπάρχει κόμιστρο covid 402 ημέρες.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΡΤΕΣ ΟΑΣΑ 2020 3

Ρυθμίσεις φόρτισης και ισχύος των ηλεκτρονικών ετήσιων & εξαμηνιαίων καρτών μεταφοράς

Αθήνα 29- 5 -2020

Αρ. Πρωτ.: 129

Προς

ΟΑΣΑ

Θέμα: Ρυθμίσεις φόρτισης και ισχύος των ηλεκτρονικών ετήσιων & εξαμηνιαίων καρτών μεταφοράς.

Σε συνέχεια του 93/30-3-2020 εγγράφου μας και του ΔΤ/12-5-2020 του ΟΑΣΑ και δεδομένου ότι τουλάχιστον μέχρι την 31-5-2020 είναι σε ισχύ οι άδειες ειδικού σκοπού, οι άδειες στις ευπαθείς ομάδες, η εκ περιτροπής εργασία, η «εργασία από το σπίτι» και η οδηγία για την αποφυγή χρήσης των ΜΜΜ, θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πρέπει:

1. Οι κάρτες που έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι την 31-5-2020 να είναι δυνατόν να επαναφορτιστούν σε οποιαδήποτε ημερομηνία μετά την 31-5-2020.

2. Να δοθεί παράταση ισχύος στις ετήσιες και εξαμηνιαίες κάρτες που ήταν σε ισχύ ανάλογη με την διάρκεια ισχύος (από το κλείσιμο των σχολείων) όλων ή μέρους των μέτρων και των οδηγιών για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19.

3. Να δοθεί παράταση ισχύος στις ετήσιες και εξαμηνιαίες κάρτες που ήταν σε ισχύ (από το κλείσιμο των σχολείων) ή εκδόθηκαν ή επαναφορτίστηκαν από τότε μέχρι την 31-5-2020 ανάλογη με τη μείωση του ΦΠΑ που ανακοινώθηκε ότι θα ισχύσει από την 1-6-2020.

4. Να εκδώσετε αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανιστεί σε κάθε κάρτα η ανάλογη παράταση ισχύος, εάν δε επιλέξετε την αυτόματη ενημέρωση τους από τον ΟΑΣΑ, αφού διαθέτετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

5. Να εκδώσετε έγκαιρα τις τιμές με την ανάλογη έκπτωση, που θα ισχύουν από την 1-6-2020.

Τέλος σημειώνουμε ότι στο παραπάνω ΔΤ του ΟΑΣΑ δεν αναφέρεται τίποτα για τις εξαμηνιαίες κάρτες.

Παρακαλούμε για τις σχετικές ρυθμίσεις εκ μέρους σας, ενημερώνοντας μας έγκαιρα.

Κοιν/ση

ΑΔΕΔΥ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΡΤΕΣ ΟΑΣΑ ΣΥΠΑ για Ρυθμίσεις φόρτισης και ισχύος καρτών ΜΜΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

Αθήνα 23-5 -2020

Αρ. Πρωτ.: 127

Προς

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής

 1. Αγάκου Βάντα

 2. Ανδρεαδέλλη Γιάννη

 3. Δοξακίδη Σωτήρη

 4. Ζαβερδινό Άλκη

 5. Ηλιόπουλο Γιώργο

 6. Κοκοβιάδου Σωτηρία

 7. Κοντούδη Κυριάκο

 8. Κορκίδου Σωτηρία

 9. Ντόντο Παναγιώτη

 10. Παγανέλη Αριάδνη

 11. Σαραντοπούλου Κάκια

 12. Στεβή Ειρήνη

 13. Γερακίνη Βασιλική

 14. Κυριακόπουλο Γιώργο

 15. Πνακά Χάρη

 16. Στασινοπούλου Ιωάννα

 17. Τσιλογεώργη Γιώργο

 18. Φωτεινό Σταύρο

 19. Κοκμοτό Ευθύμιο

 20. Ιωακειμίδου Νικολέτα

 21. Μπουκουβάλα Αχιλλέα

 22. Πράσινο Ανδρέα

 23. Κατούνη Κορνηλία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Καλείστε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 9.30 π.μ., στα γραφεία του Συλλόγου μας (Συγγρού 80, 7ος όροφος), με θέματα:

1.Εξελίξεις – εκτιμήσεις, εργασιακά προβλήματα, προγραμματισμός δράσεων και παρεμβάσεων.

2.Οικονομικά.

3.Διάφορα.

Εννοείται ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας.

Κοιν/ση

Η πρόσκληση κοινοποιείται και στις Τοπικές Διοικούσες των Παραρτημάτων του Συλλόγου, προκειμένου να συμμετέχουν στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΥΠΑ και να πραγματοποιήσουν τις δικές τους εν συνεχεία συνεδριάσεις.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΣ 27-5-2020

 

ΚΑΡΤΕΣ ΟΑΣΑ 2Ο2Ο

Απάντηση του ΟΑΣΑ στο παρακάτω έγγραφο του Συλλόγου μας

«Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων, που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της παρούσας συγκυρίας και προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι δικαιούχοι, υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον διαχειριστή του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου, ειδική ρύθμιση, ώστε τα χρονικά προϊόντα κομίστρου (κάρτες) να παραμείνουν διαθέσιμα προς μεταφορά και χρήση (ενεργοποίηση) έως τις 31.05.2020. 

Υπενθυμίζεται ότι παραμένει διαθέσιμη η δυνατότητα μεταφοράς των προϊόντων κομίστρου, χωρίς μετάβαση σε αυτόματο μηχάνημα πώλησης, από κινητά τηλέφωνα, που διαθέτουν και υποστηρίζουν τη λειτουργία NFC».

Αθήνα 30- 3 -2020

Αρ. Πρωτ.: 93

Προς

ΟΑΣΑ

Θέμα: Ζητήματα φόρτισης και ισχύος των ηλεκτρονικών ετήσιων & εξαμηνιαίων καρτών μεταφοράς.

Στα ισχύοντα για τις φορτίσεις των ετήσιων & εξαμηνιαίων καρτών μεταφοράς με τα ΜΜΜ σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΔΕΔΥ, που έχει υπογράψει σχετική σύμβαση μαζί σας, αναφέρεται ότι «η φόρτιση της κάθε ηλεκτρονικής κάρτας γίνεται πάντα, σε χρόνο πριν τη λήξη της προηγούμενης φόρτισης της»

Δεδομένου ότι τώρα «μένουμε σπίτι» θεωρούμε ότι η παραπάνω προϋπόθεση δεν πρέπει να συνεχίσει να ισχύει.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πρέπει:

1. Οι κάρτες που λήγουν από την ημερομηνία που πάρθηκαν τα πρώτα μέτρα (κλείσιμο σχολείων) να είναι δυνατόν να επαναφορτιστούν σε οποιαδήποτε ημερομηνία.

2. Να δοθεί παράταση ισχύος στις ετήσιες και εξαμηνιαίες κάρτες που επαναφορτίστηκαν από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι σήμερα ανάλογη με την διάρκεια ισχύος των μέτρων (από το κλείσιμο των σχολείων) για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19.

Παρακαλούμε για τις σχετικές ρυθμίσεις εκ μέρους σας, ενημερώνοντας μας έγκαιρα.-

Κοιν/ση

ΑΔΕΔΥ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΠΑ για Ζητήματα φόρτισης και ισχύος καρτών ΜΜΜ

ΚΑΡΤΕΣ ΟΑΣΑ 2020

Αθήνα  9-3-2020

Αρ. Πρωτ.: 78

Προς

                                       Όλα τα μέλη του Συλλόγου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΑ

Προσοχή στην τήρηση των προθεσμιών

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

σύμφωνα με την νέα σύμβαση, που υπογράφηκε από τον ΟΑΣΑ και την ΑΔΕΔΥ σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Για τον καλύτερο προγραμματισμό όλων των εμπλεκομένων (συναδέλφων, Συλλόγου, ΑΔΕΔΥ, ΟΑΣΑ) καταστάσεις καρτών προς επαναφόρτιση ή έκδοση θα αποστέλλονται 2 φορές το μήνα, στις 15 και 29 κάθε μήνα, (στην περίπτωση που η 15η ή η 29η είναι Σαββατοκύριακο ή αργία θα αποστέλλονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα). Σε αυτές τις καταστάσεις θα περιλαμβάνονται μόνον όσοι συνάδελφοι έχουν καταθέσει το ποσό και έχουν προσκομίσει το σχετικό καταθετήριο (όπως αναλυτικά περιγράφουμε παρακάτω) μέχρι την ώρα 9.00 πμ της ημέρας αποστολής και όχι αργότερα.

2. Οι συνάδελφοι μόνιμοι ήσυμβασιούχοι που έχουν φορτίσει τις ηλεκτρονικές κάρτες τους μέσω του Συλλόγου, για να τις επαναφορτίσουν πρέπει να καταθέσουν στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου μας (ALPHA BANK ΙΒΑΝ GR33 0140 2320 2320 0200 1000 089) το ποσό, που αντιστοιχεί στην κάρτα, που επιθυμούν, με την αιτιολογία «κάρτα ΟΑΣΑ» και το όνομα τους και να προσκομίσουν το σχετικό καταθετήριο στα γραφεία του Συλλόγου μετά από συνεννόηση με κάποιο μέλος του ΔΣ ή να το στείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: syllogos.patt@gmail.com.

Προσοχή!!: Παρακαλούμε τους συναδέλφους που μεταφέρουν το ποσό της αξίας της κάρτας από άλλη τράπεζα να μη χρεώνουν την προμήθεια της τράπεζας στο λογαριασμό του Συλλόγου, και να βεβαιώνονται ότι τα χρήματα θα έχουν μεταφερθεί στο λογαριασμό του Συλλόγου υποχρεωτικά μέχρι την ώρα 9.00 πμ της ημέρας αποστολής.

Προσοχή!!  Προσοχή!!  Προσοχή!!

Όσοι συνάδελφοι αντικατέστησαν την ηλεκτρονική κάρτα που είχαν φορτίσει δια μέσου του Συλλόγου για οποιοδήποτε λόγο (την έχασαν, καταστράφηκε κλπ) χρειάζεται επιπλέον από τα παραπάνω να προσκομίσουν, στα γραφεία του Συλλόγου μετά από συνεννόηση με κάποιο μέλος του ΔΣ ή ηλεκτρονικά στο e-mail: syllogos.patt@gmail.com φωτοαντίγραφο της νέας ηλεκτρονικής κάρτας τους στο οποίο να φαίνεται καθαρά ο αριθμός της.

3. Όσοι συνάδελφοι μόνιμοι ήσυμβασιούχοι έχουν ηλεκτρονική κάρτα (η οποία δεν έχει φορτιστεί δια μέσου του Συλλόγου) και επιθυμούν όταν λήξει να την επαναφορτίσουν δια μέσου του Συλλόγου ώστε να έχουν την σχετική έκπτωση, χρειάζεται επιπλέον από τα αναφερόμενα στη παράγραφο 2 να προσκομίσουν, στα γραφεία του Συλλόγου μετά από συνεννόηση με κάποιο μέλος του ΔΣ ή ηλεκτρονικά στο e-mail: syllogos.patt@gmail.com φωτοαντίγραφο της ηλεκτρονικής κάρτας τους στο οποίο να φαίνεται καθαρά ο αριθμός της.

4.  Όσοι συνάδελφοι μόνιμοι ήσυμβασιούχοι δεν έχουν ηλεκτρονική κάρτα και επιθυμούν να αποκτήσουν για πρώτη φορά δια μέσου του Συλλόγου ώστε να έχουν την σχετική έκπτωση πρέπει:

α) Να εκδώσουν ηλεκτρονική κάρτα. Η έκδοση για πρώτη φορά κάρτας, πραγματοποιείται ΜΟΝΟ σε ένα εκδοτήριο του ΟΑΣΑ.

Συγκεκριμένα για την έκδοση νέας κάρτας προσέρχονται σε ένα εκδοτήριο https://www.athenacard.gr/jsp/smartafc/general/customers/ekdotiria-pros.jsp και ζητούν από τον υπάλληλο να τους χορηγήσει ηλεκτρονική κάρτα χωρίς φόρτιση, αφού πρώτα τον ενημερώσουν ότι θα τη χρησιμοποιήσουν, ως ετήσια ή εξαμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών και ότι, μέσω του Συλλόγου, θα τη φορτώσουν με επιδότηση, σύμφωνα με τη σύμβαση Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Ο.Α.Σ.Α

Στη συνέχεια αφού επιδώσουν στον υπάλληλο τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο https://www.athenacard.gr/jsp/smartafc/general/customers/personalized-card.jsp δηλ. το ΑΜΚΑ τους, την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και πρόσφατη φωτογραφία (ή θα τους φωτογραφίσει υπάλληλος), θα τους ζητήσει έναν οκταψήφιο αριθμό, ως pin, και θα τους δώσει, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση, το έντυπο της ηλεκτρονικής κάρτας. Υπενθυμίζουμε ότι επιβάλλεται οπωσδήποτε να θυμούνται όλοι αυτό το οκταψήφιο pin, διότι μόνον με αυτόν τον οκταψήφιο αριθμό θα μπορούν να επανακτήσουν την κάρτα τους, από τον ΟΑΣΑ, σε περίπτωση απώλειας. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, για επανέκδοση, χρειάζονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία καθώς και ο οκταψήφιος pin της προηγούμενης κάρτας. Έτσι μόνον θα μπορέσουν με κόστος μόνον 2€, μέσω ΟΑΣΑ, να αποκτήσουν ξανά την κάρτα τους με όσο υπόλοιπο φόρτισης περιέχει.

β) Να καταθέσουν στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου μας (ALPHA BANK ΙΒΑΝ GR33 0140 2320 2320 0200 1000 089) το ποσό, που αντιστοιχεί στην κάρτα, που επιθυμούν, με την αιτιολογία «κάρτα ΟΑΣΑ» και το όνομα τους.

γ) Να προσκομίσουν το σχετικό καταθετήριο και φωτοαντίγραφο της ηλεκτρονικής κάρτας τους, στο οποίο να φαίνεται καθαρά ο αριθμός της, στα γραφεία του Συλλόγου μετά από συνεννόηση με κάποιο μέλος του ΔΣ ή να το στείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: syllogos.patt@gmail.com.

5. Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για την έκδοση ή φόρτιση ηλεκτρονικής κάρτας για πρόσωπα του οικογενειακού μας περιβάλλοντος.

6. Όσοι συνάδελφοι ή μέλη του οικογενειακού μας περιβάλλοντος είναι άνω των 65 ετών ΔΕΝ φορτίζουν τις κάρτες τους μέσω του Συλλόγου, γιατί οι άνω των 65 ετών δικαιούνται μεγαλύτερη έκπτωση.

Μετά την ενημέρωση του συστήματος από τον ΟΑΣΑ (σε μία ή δύο εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή των καταστάσεων καρτών για επαναφόρτιση ή έκδοση, δηλ. μετά την 15η και 29η  κάθε μήνα) όλοι οι κάτοχοι ηλεκτρονικών καρτών θα πρέπει να μεταβούν στα εκδοτήρια εισιτηρίων των σταθμών Μετρό, Τραμ κλπ, και να προβούν στα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1ο: Πατάμε την επιλογή: Ελληνική σημαία.

Βήμα 2ο: Μετά πατάμε την επιλογή: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ».

Βήμα 3ο: Τοποθετούμε την ηλεκτρονική κάρτα στην μπροστινή θήκη του ηλεκτρονικού μηχανήματος και πατάμε την επιλογή: «ΟΚ».

Βήμα 4ο: Ξεκινάει η διαδικασία φόρτισης, βγαίνει πρώτα η απόδειξη και συνεχίζει να φορτίζει η κάρτα.

Βήμα 5ο: Αφαιρούμε την κάρτα όταν μας ενημερώσει το μηχάνημα και κρατάμε την απόδειξη.

Το χρονικό περιθώριο για «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ», ώστε να περαστεί το κόμιστρο στην κάρτα τους, είναι εντός ενός μηνός από την ενημέρωση του συστήματος από τον ΟΑΣΑ. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν έχει προλάβει να κάνει «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ» και χάσει την κάρτα του χάνει το κόμιστρο. Μεταβιβάσεις και αναβαθμίσεις καρτών δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Σημειώνουμε ότι η φόρτιση της κάθε ηλεκτρονικής κάρτας γίνεται πάντα, σε χρόνο πριν τη λήξη της προηγούμενης φόρτισης της. Η νέα φόρτιση θα κάνει αυτόματα έναρξη ισχύος της, αμέσως με τη λήξη της προηγούμενης φόρτισης της (δηλ. μετά τη λήξη του υπάρχοντος υπολοίπου).

Οι τιμές για την έκδοση των καρτών σύμφωνα με τη σύμβαση ΑΔΕΔΥ-ΟΑΣΑ έχουν ως εξής:

 Α. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:

ονομαστικής αξίας 330€ – 15% = 280,50

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:

ονομαστικής αξίας 170€ – 13% = 147,90

Αυτές οι ενιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν για όλα τα μέσα αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Κορωπί), και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα Προαστιακού Μαγούλας-Πειραιάς-Κορωπί. Δεν ισχύουν στις Λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί –Αεροδρόμιο.

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ονομαστικής αξίας 490€ – 15% = 416,50 €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ονομαστικής αξίας 250€ – 13% = 217,50 €

Αυτές οι ενιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, Λεωφορεία (και στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου), Τρόλεϊ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό έως το Αεροδρόμιο και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Αεροδρόμιο. Δεν ισχύουν στη γραμμή Χ80.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΡΤΕΣ ΟΑΣΑ 2020 2

ΚΑΡΤΕΣ ΟΑΣΑ 2020

Αθήνα  21-01-2020

Αρ. Πρωτ.: 20

Προς

                                        Όλα τα μέλη του Συλλόγου

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΑ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

σύμφωνα με την νέα σύμβαση, που υπογράφηκε από τον ΟΑΣΑ και την ΑΔΕΔΥ σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Για τον καλύτερο προγραμματισμό όλων των εμπλεκομένων (συναδέλφων, Συλλόγου, ΑΔΕΔΥ, ΟΑΣΑ) καταστάσεις καρτών προς επαναφόρτιση ή έκδοση θα αποστέλλονται 2 φορές το μήνα, στις 15 και 29 κάθε μήνα (στην περίπτωση που η 15η ή η 29η είναι Σαββατοκύριακο ή αργία θα αποστέλλονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα). Ειδικά για τον Φεβρουάριο οι καταστάσεις καρτών προς επαναφόρτιση ή έκδοση θα αποσταλούν, στις 27 Φεβρουαρίου.
 1. Οι συνάδελφοι μόνιμοι ή συμβασιούχοι που έχουν φορτίσει τις ηλεκτρονικές κάρτες τους μέσω του Συλλόγου, για να τις επαναφορτίσουν πρέπει να καταθέσουν στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου μας (ALPHA BANK ΙΒΑΝ GR33 0140 2320 2320 0200 1000 089) το ποσό, που αντιστοιχεί στην κάρτα, που επιθυμούν, με την αιτιολογία «κάρτα ΟΑΣΑ» και το όνομα τους και να προσκομίσουν το σχετικό καταθετήριο στα γραφεία του Συλλόγου μετά από συνεννόηση με κάποιο μέλος του ΔΣ ή να το στείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: syllogos.patt@gmail.com.

Προσοχή!!: Παρακαλούμε τους συναδέλφους που μεταφέρουν το ποσό της αξίας της κάρτας από άλλη τράπεζα να μη χρεώνουν την προμήθεια της τράπεζας στο λογαριασμό του Συλλόγου.

Προσοχή!!  Προσοχή!!  Προσοχή!!

Όσοι συνάδελφοι αντικατέστησαν την ηλεκτρονική κάρτα που είχαν φορτίσει δια μέσου του Συλλόγου για οποιοδήποτε λόγο (την έχασαν, καταστράφηκε κλπ) χρειάζεται επιπλέον από τα παραπάνω να προσκομίσουν, στα γραφεία του Συλλόγου μετά από συνεννόηση με κάποιο μέλος του ΔΣ ή ηλεκτρονικά στο e-mail: syllogos.patt@gmail.com φωτοαντίγραφο της νέας ηλεκτρονικής κάρτας τους στο οποίο να φαίνεται καθαρά ο αριθμός της.

 1. Όσοι συνάδελφοι μόνιμοι ή συμβασιούχοι έχουν ηλεκτρονική κάρτα (η οποία δεν έχει φορτιστεί δια μέσου του Συλλόγου) και επιθυμούν όταν λήξει να την επαναφορτίσουν δια μέσου του Συλλόγου ώστε να έχουν την σχετική έκπτωση, χρειάζεται επιπλέον από τα αναφερόμενα στη παράγραφο 2 να προσκομίσουν, στα γραφεία του Συλλόγου μετά από συνεννόηση με κάποιο μέλος του ΔΣ ή ηλεκτρονικά στο e-mail: syllogos.patt@gmail.com φωτοαντίγραφο της ηλεκτρονικής κάρτας τους στο οποίο να φαίνεται καθαρά ο αριθμός της.
 1. Όσοι συνάδελφοι μόνιμοι ή συμβασιούχοι δεν έχουν ηλεκτρονική κάρτα και επιθυμούν να αποκτήσουν για πρώτη φορά δια μέσου του Συλλόγου ώστε να έχουν την σχετική έκπτωση πρέπει:

α) Να εκδώσουν ηλεκτρονική κάρτα. Η έκδοση για πρώτη φορά κάρτας, πραγματοποιείται ΜΟΝΟ σε ένα εκδοτήριο του ΟΑΣΑ.

Συγκεκριμένα για την έκδοση νέας κάρτας προσέρχονται σε ένα εκδοτήριο https://www.athenacard.gr/jsp/smartafc/general/customers/ekdotiria-pros.jsp και ζητούν από τον υπάλληλο να τους χορηγήσει ηλεκτρονική κάρτα χωρίς φόρτιση, αφού πρώτα τον ενημερώσουν ότι θα τη χρησιμοποιήσουν, ως ετήσια ή εξαμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών και ότι, μέσω του Συλλόγου, θα τη φορτώσουν με επιδότηση, σύμφωνα με τη σύμβαση Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Ο.Α.Σ.Α

Στη συνέχεια αφού επιδώσουν στον υπάλληλο τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο https://www.athenacard.gr/jsp/smartafc/general/customers/personalized-card.jsp δηλ. το ΑΜΚΑ τους, την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και πρόσφατη φωτογραφία (ή θα τους φωτογραφίσει υπάλληλος), θα τους ζητήσει έναν οκταψήφιο αριθμό, ως pin, και θα τους δώσει, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση, το έντυπο της ηλεκτρονικής κάρτας. Υπενθυμίζουμε ότι επιβάλλεται οπωσδήποτε να θυμούνται όλοι αυτό το οκταψήφιο pin, διότι μόνον με αυτόν τον οκταψήφιο αριθμό θα μπορούν να επανακτήσουν την κάρτα τους, από τον ΟΑΣΑ, σε περίπτωση απώλειας. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, για επανέκδοση, χρειάζονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία καθώς και ο οκταψήφιος pin της προηγούμενης κάρτας. Έτσι μόνον θα μπορέσουν με κόστος μόνον 2€, μέσω ΟΑΣΑ, να αποκτήσουν ξανά την κάρτα τους με όσο υπόλοιπο φόρτισης περιέχει.

β) Να καταθέσουν στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου μας (ALPHA BANK ΙΒΑΝ GR33 0140 2320 2320 0200 1000 089) το ποσό, που αντιστοιχεί στην κάρτα, που επιθυμούν, με την αιτιολογία «κάρτα ΟΑΣΑ» και το όνομα τους.

γ) Να προσκομίσουν το σχετικό καταθετήριο και φωτοαντίγραφο της ηλεκτρονικής κάρτας τους, στο οποίο να φαίνεται καθαρά ο αριθμός της, στα γραφεία του Συλλόγου μετά από συνεννόηση με κάποιο μέλος του ΔΣ ή να το στείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: syllogos.patt@gmail.com.

 1. Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για την έκδοση ή φόρτιση ηλεκτρονικής κάρτας για πρόσωπα του οικογενειακού μας περιβάλλοντος.

Μετά την ενημέρωση του συστήματος από τον ΟΑΣΑ (σε μία ή δύο εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή των καταστάσεων καρτών για επαναφόρτιση ή έκδοση, δηλ. μετά την 15η και 29η  κάθε μήνα) όλοι οι κάτοχοι ηλεκτρονικών καρτών θα πρέπει να μεταβούν στα εκδοτήρια εισιτηρίων των σταθμών Μετρό, Τραμ κλπ, και να προβούν στα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1ο: Πατάμε την επιλογή: Ελληνική σημαία.

Βήμα 2ο: Μετά πατάμε την επιλογή: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ».

Βήμα 3ο: Τοποθετούμε την ηλεκτρονική κάρτα στην μπροστινή θήκη του ηλεκτρονικού μηχανήματος και πατάμε την επιλογή: «ΟΚ».

Βήμα 4ο: Ξεκινάει η διαδικασία φόρτισης, βγαίνει πρώτα η απόδειξη και συνεχίζει να φορτίζει η κάρτα.

Βήμα 5ο: Αφαιρούμε την κάρτα όταν μας ενημερώσει το μηχάνημα και κρατάμε την απόδειξη.

Το χρονικό περιθώριο για «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ», ώστε να περαστεί το κόμιστρο στην κάρτα τους, είναι εντός ενός μηνός από την ενημέρωση του συστήματος από τον ΟΑΣΑ. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν έχει προλάβει να κάνει «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ» και χάσει την κάρτα του χάνει το κόμιστρο. Μεταβιβάσεις και αναβαθμίσεις καρτών δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Σημειώνουμε ότι η φόρτιση της κάθε ηλεκτρονικής κάρτας γίνεται πάντα, σε χρόνο πριν τη λήξη της προηγούμενης φόρτισης της. Η νέα φόρτιση θα κάνει αυτόματα έναρξη ισχύος της, αμέσως με τη λήξη της προηγούμενης φόρτισης της (δηλ. μετά τη λήξη του υπάρχοντος υπολοίπου).

Οι τιμές για την έκδοση των καρτών σύμφωνα με τη σύμβαση ΑΔΕΔΥ-ΟΑΣΑ έχουν ως εξής: 

Α. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:

ονομαστικής αξίας 330€ – 15% = 280,50

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:

ονομαστικής αξίας 170€ – 13% = 147,90

Αυτές οι ενιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν για όλα τα μέσα αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Κορωπί), και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα Προαστιακού Μαγούλας-Πειραιάς-Κορωπί. Δεν ισχύουν στις Λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί –Αεροδρόμιο.

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ονομαστικής αξίας 490€ – 15% = 416,50 €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ονομαστικής αξίας 250€ – 13% = 217,50 €

Αυτές οι ενιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, Λεωφορεία (και στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου), Τρόλεϊ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό έως το Αεροδρόμιο και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Αεροδρόμιο. Δεν ισχύουν στη γραμμή Χ80. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΡΤΕΣ ΟΑΣΑ 2020